Obținerea primei date de bază,

Prima carte de identitate nu poate fi solicitată prin procură. Rectificare şi ştergere Art. La autentificarea procurii, minorul trebuie să fie asistat de unul dintre părinţi. NOTĂ: Fiind vorba de o persoană majoră 18 ani împliniţi , o altă variantă privind obţinerea unui document valabil de identitate este modificarea statutului, prin înregistrarea domiciliului în străinătate şi solicitarea directă a unui paşaport CRDS. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate.

In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului O. Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere.

dayton oh dating cine este avan jogia dating

Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi. În prezent, cetăţenilor români li se eliberează cărţi de identitate sau după caz, cărţi de identitate provizorii.

  • Efortul de timp şi bani necesar pentru a intra ulterior în legalitate este considerabil şi frustrant, comparat cu demersurile făcute la timp!
  • In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului O.
  • Dating app telefon

Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, adatei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează: - 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; - 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani; - 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani; - nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

bewertung dating seiten cum să scrieți primul e-mail pe site-ul de dating

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.

Cartea de identitate

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal potrivit modelului postat la Secţiunea "Formulare de completat". Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Normalizarea schemelor bazelor de date: 1NF, 2NF, 3NF

În situaţia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură specială potrivit modelului postat la Secţiunea "Formulare de completat"autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Cetățenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

british boy dating site woran erkennt man singur frauen

Primul act de identitate nu obținerea primei date de bază eliberează pe bază de procură specială. În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Termeni şi Condiţii

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsă între 40 lei şi lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute. Conform dispoziţiilor art. Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărții de identitate, sunt necesare și alte documente vezi Secţiunea "Documente necesare".

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.

ce părere aveți despre dating online yahoo datând un vârstnic de 17 ani când dvs 22

Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, a cărţii de identitate provizorii de 1 leu şi se achită la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, la structura de taxe şi impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, la oficiile poştale ori prin altă modalitate de plată stabilită de administraţia autorităţii publice locale.

Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de plată a contravalorii actelor de identitate, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, ori pot accesa site-ul propriu al fiecărui serviciu.

dating britanic american sus dating app pe android

Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, la Secţiunea "Contact". Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, se achită în numerar, la sediul D. În conformitate cu prevederile art.

  • Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul său legal.
  • Toate serviciile consulare la Secția consulară din Londra se prestează numai pe bază de programare prealabilă.
  • Ultra street fighter 4

Nu se soluţionează la sediul D. Cetăţeanul aflat într-una din situaţiile deosebite mai sus prezentate formulează o cerere scrisă potrivit modelului postat la "Formulare de completat" din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, cerere care se supune aprobării conducerii D.

Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidență a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus. Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

  1. Datând pe cineva nou
  2. Dating new orleans

Toate documentele care sunt necesare se prezintă în original şi copie. Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la telefon: - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie. Se recomanda utilizarea browser-ului Obținerea primei date de bază Internet Explorer, minim versiunea 4.

dating jucători de rugby plan de marketing dating site

Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.