Kerri green dating istoric, Spune-ţi părerea despre Kelly Campbell

Totuşi, viaţa nu e aşa de simplă, şi deobicei nu există răspunsuri clare. Experţii tradiţionalişti în calculatoare considerăde obicei tehnologia ca forţă socială pozitivă. Totuşi, în acestă lucraresusţinem că, din mai multe motive, votul electronic la distanţă va pune sub semnul întrebăriiguvernarea electronică şi s-ar putea să nu fie cel mai bun mod de a progresa. Cu acest prilej a fost prezentat proiectul programului de lucru al institutului nostru pentru comemorarea Marelui Război şi a participării României la acesta.

Americanii merg la cinema de ori pe săptămână pentru că, lasalariile şi preţurile de acolo, îşi pot permite. În Bulgaria practic preţurilesunt ca cele din America, dar salariile sunt ca în Bulgaria.

Deci ei nu mă vorputea face să cred prostia că gratuitele vor fi închise. Ele se vor desfiinţasingure când nu vor mai avea căutare, adică atunci când oamenii vor aveasuficienţi bani să cumpere software original. Revista de Informatică Socială 11 www. Săînţelegem atunci că oamenii din această naţiune vor fi nevoiţi să stea departe de computere şitehnologia Internetului până când veniturile de care dispun se vor alinia la standardeleEuropei de Vest?

Nimeni nu părea dispus să sugereze această alternativă. Astfel pirateria aapărut ca o soluţie rezonabilă pentru rezolvarea dilemei şi marea majoritate a utilizatorilorbulgari de computere şi Internet recurg la ea fără a-şi face prea multe remuşcări. Tot el a arătat că acest lucru îi lezează pe furnizorii de conţinut legitim, care pierdastfel teren în competiţia pentru trafic. Ne referim la practica răspândită de a împărţi abonamentul laInternet între vecini, pur şi simplu prin tragerea unor cabluri pe holurile blocurilor sau înspaţiile deschise kerri green dating istoric aceste clădiri reţelele locale wireless sunt încă rare în Bulgariadatorită echipamentului mai vechi folosit.

Alţii pur kerri green dating istoric simplu împărţeau conexiuneaoficială la reţea a unui utilizator, împărţind totodată şi taxa percepută de ISP la mai mulţioameni. Cum am putea interpreta aceste practici atât de kerri green dating istoric care fără îndoială atrag noiutilizatori de Internet în Bulgaria ca nimic altceva?

Dacă ne-am raporta la discursul careînfăţişează Europa de Est ca pe o Mecca a pirateriei şi care cere măsuri urgente de a stopanăpasta, am scăpa din vedere o parte importantă a proceselor sociale prin care Internetul îşicroieşte drum în această ţară.

Eu susţin că aceste practici deschid căi prin care adoptareaInternetului avansează, în pofida dificultăţilor economice şi de infrastructură. Cu siguranţă nu există linii dedemarcaţie clare între slab şi puternic sau între adversari, în situaţia pe care încerc să oanalizez aici. Totuşi, trebuie să admitem că şi furnizorii şi utilizatorii recurg la şmecheriicreative deoarece se află într-o situaţie caracterizată de factori economici care îi constrâng şide absenţa unor paşi administrativi decisivi în direcţia creării unui mediu favorabil pătrunderiiInternetului.

Ei refuză să fie prizonierii circumstanţelor economice şi a lipsei de voinţăpolitică. Revista de Informatică Socială 12 www. În acest caz,obligaţia de a da se aplică unor lucruri care nu le aparţin utilizatorilor software, muzică,filmedar principiul rămâne valabil. În ceea ce priveşte împărţirea conexiunilor prin cablu, eapoate fi văzută ca utilizare în colaborare a unor resurse reduse, o formă de acţiune lăudabilă,chiar dacă inacceptabilă pentru furnizorii comerciali.

Internetultrebuie să aibă o relevanţă destul de mare pentru ca utilizatorii să investească timpul şi baniinecesari conectării. Filmele, muzica şi jocurile sunt o ispită care, atunci când este oferită pegratis, trezeşte interesul populaţiei. Dar există cu certitudine şi modalităţi legale de a crea unpachet de servicii conţinând informaţii importante şi căi de divertisment care ar fi la fel deatractive. Instrumente maibune de căutare şi organizare a conţinutului aflat deja online ar face Internetul mai folositor şimai practic pentru cetăţenii care doresc să aprofundeze interesele şi nevoile ce izvorăsc dinsituaţii şi activităţi zilnice.

Pe scurt, experienţa serverelor gratuite demonstrează că asigurareade conţinuturi semnificative poate fi cheia de a atrage mai mulţi oameni să se alătureBulgariei electronice încă fragile. Conţinutul trebuie înteles ca o entitate multidimensională. Guvernarea electronică nu va fi suficientă prin sine pentru a înclina balanţa interesului public. Conţinuturi de tip educaţional, profesional, practic şi de divertisment trebuie privite ca părţiale unui sistem indivizibil care trebuie construit într-un fel echilibrat.

Elaborarea unei strategiipentru stimularea creării de conţinut în limba bulgară în toate domeniile şi alocarea de fondurisubstanţiale în acest scop ar trebui să figureze pe agenda politicii publice, dacă se doreşte cuseriozitate construirea unei Bulgarii electronice de către administraţia actuală sau de către celece vor urma. Când vorbesc despre conţinut nu mă refer doar la informaţii puse online pentru a ficonsumate de public, ci mai cu seamă la conţinuturi care ar conduce la creşterea participăriipublicului în spaţiul de Internet bulgar.

Forumurile găzduite de ziare sunt un barometru pentrupotenţialul unor formate de acest tip de a atrage o audienţă fidelă, dornică de a contribui cuopinii, lucru care duce uneori la apariţia unor grupuri de interes civic. Crezul proclamat al grupului a fost că toate poveştile, indiferent deapartenenţele politice şi ideologice, aveau dreptul de a fi auzite, adică publicate pe site, iar odiscuţie tolerantă în jurul conflictelor şi contradicţiilor inevitabile ar avea un efect tămăduitorasupra bulgarilor care fac eforturi de a-şi renegocia trecutul, prezentul şi viitorul.

Amintirileerau văzute ca un mod de acceptare a trecutului personal şi colectiv al bulgarilor şi defacilitare a unei tranziţii cu încredere în viitor. Site-ul a devenit foarte cunoscut prinpublicitate în mass media, el adunând într-adevăr numeroase poveşti personale de odiversitate fascinantă, prilej de reflecţie şi dezbatere.

Site-ul şi iniţiativa de a-l crea auRevista de Informatică Socială 13 www. Multe alte forme de colaboare între forumurile de pe Internet şi mijloacele mediatradiţionale au apărut şi în unele ziare.

Cotidianul Sega, de exemplu, invită cu regularitatepersonalităţi proeminente pentru a răspunde în timp real la întrebări şi provocări venind dela membrii forumului online. Conţinutul acestor schimburi de replici este apoi im 22 datând un vârstnic de 40 de ani şipublicat în paginile ziarului în ambele ediţii, cea pe hârtie şi cea online.

O dating hindu american mutare inovatoare a venit din partea ziariştilor responsabili cudiferite rubrici sau domenii tematice; aceştia au intrat în dialog online, şi adesea chiar faţă înfaţă cu membrii forumurilor aparţinând rubricilor respective.

Această relaţie influenţeazăinevitabil direcţia de gândire şi planificare a jurnaliştilor, le dă idei noi şi îi face foarteconştienţi de reacţiile cititorilor lor.

SUMAR. naţional al Proiec tului de Istorie Paralelă: NATO Tratatul de la Varşovia

Un fel de jurnalism mai aplecat spre dialog s-ar puteacontura în această situaţie schimbată de comunicare, deşi ar fi prematur să proclamăm acestlucru în acest stadiu iniţial, înainte ca practica în cauză să fi fost conceptualizată reflexiv şicultivată de editori şi ziarişti. Progrese precum cele descrise în cele două exemple de mai sus ilustrează paşi care arputea conduce la creşterea valorii civice de a fi utilizator de Internet în Bulgaria.

Dacă reţeauava deveni un mijloc angajat activ în dezbateri participative civice, reflectate în mass media şiadoptate în discursuri publice răspicate, atracţia pe care o va exercita asupra unei palete mailargi de oameni ar fi la fel de mare, poate chiar mai mare, decât cea reprezentată deposibilitatea de a plăti online facturile la cheltuieli.

Nu am descoperit o dorinţă arzătoare deconectare la Internet în această kerri green dating istoric. Aceastăpersoană însăşi folosise Internetul pentru a comunica cu cititorii ei, se întâlnea regulat cu ungrup dintre aceştia şi se bucura de consecinţele pozitive ale acestei relaţii în viaţa saprofesională.

Cu toate acestea nu era pregătită liam hemsworth dating istoric se entuziasmeze despre mijloc, probabilpentru a se menţine în linia atitudinii generale rezervate care există în cultură. Cultura bulgară e una de relaţii foarte strânse, de apropieregeografică relativă între membrii unor grupuri primare şi a unor familii extinse pe de o parte,şi viaţa socială activă pe străzi, locuri publice de întâlnire, cartiere şi locuinţe private, pe dealtă parte.

Se consideră că timpul bine petrecut e cel în mijlocul prietenilor şi rudelor, ideal înjurul unei mese acoperite de mâncare şi băutură bună.

kerri green dating istoric

Internetul poate ajuta acest stil de viaţăpână la un punct - precum în exemplul chat-urilor ce se desfăşoară către sfârşitul zilei delucru, dedicate planificării de întâlniri după program.

Un instrument mult mai util pentru asusţine implicarea socială activă în activităţi directe e telefonul mobil, care ajută la reperarealocurilor unde acţiunea este în toi la orice oră din zi. Afacerile sunt de asemenea manevrateRevista de Informatică Socială 14 www. Astfel, rata de adoptare a telefonului mobilcreşte într-un ritm care îţi taie respiraţia, în pofida presupuselor bariere de costuri La ora actuală, guvernul bulgar a demarat o serie de activităţi menite să introducă înşcolile din Bulgaria, a căror stare e deplorabilă, cantităţi masive de hardware şi software.

Seintenţionează ca acestea să fie puncte centrale ale accesului la Internet, dar şi ale educaţiei.

Количество созревающих существ в какой-то мере ограничивается числом активных мирмикотов. Ричард кивнул. - Быть может, это не совсем правильно, но достаточно правдоподобно. - Однако мы, наверное, упускаем из виду единственное условие, без которого манно-дыня остается бесплодной.

Efoarte probabil ca asemenea măsuri, dacă sunt duse la bun sfârşit şi dau roade, să reaprindăentuziasmul şi să transforme Internetul într-un subiect fierbinte pentru publicul bulgar. Dar,deoarece se apropie noi alegeri parlamentare, mulţi se întreabă ce se va alege de acesteiniţiative, altfel lăudabile. Un lucru e sigur însă: în timp ce guvernele vin şi pleacă, stabilesc şise pregătesc să implementeze strategii ambiţioase, şiretlicurile de pe Internet se proliferează şiatrag încet mai mulţi oameni în plasa încâlcită de cabluri, biţi şi conţinut care formează spaţiulde Internet bulgar.

Mulţumiri: Autoarea doreşte să mulţumească pentru ajutorul kerri green dating istoric la acest proiectdin partea Oxford Internet Institute. Ea este autoarea cărţii Internet Society. Cercetarea ei analizează utilizarea de zi cuzi a tehnologiilor informaţionale în varii contexte sociale şi culturale.

Revista de Informatică Socială 15 www. Întrebări despreconsecinţele noilor tehnologii sunt puse adesea într-o manieră radicală.

Totuşi, viaţa nu e aşa de simplă, şi deobicei nu există răspunsuri clare. De aceea, schimbările sociale ce ar putea apărea în urma implementăriinoilor şi complexelor tehnologii informaţionale şi de comunicare TIC-uri trebuie studiate analitic şi empiric.

În cercetarea noastră am folosit o abordare din punct de vedere al informaticii sociale pentru a studia aspecteletehnice, dar şi politice, sociale, culturale şi comportamentale legate de dezvoltarea şi implementarea sistemelorde votare electronică la distanţă. Rezultatele arată că abordarea noastră a fost foarte utilă pentru a sublinianumeroasele chestiuni non-tehnice care trebuie luate în calcul în procesul de elaborare a sistemului, pentru aasigura dezvoltarea tehnologiei într-un mod responsabil.

  • Николь загляделась на буколическую сцену за окном.
  • Coreeană de sex masculin de sex feminin alb
  • Ричард всегда любил давать вещам имена и поэтому, приглядевшись к существам, на которых они должны были ехать, назвал их "страусозаврами".
  • La ce vârstă putem începe să ne întâlnim
  • Cele mai populare hoteluri din lume pe sanatatepentrutoti.ro
  • Fata scurtă datând un tip înalt

La nivel global, cifrele participării la votscad în mod dramatic Comisia Electorală, şi, din acest motiv, politicienii încearcă săgăsească modalităţi de a creşte participarea civică. O soluţie ar fi tranformarea procesului devot într-unul mai convenabil, dându-le votanţilor posibilitatea de a-şi trimite voturile prinInternet de la domiciliu sau de la locul de muncă.

Principala diferenţă dintre votul electronicla distanţă VED şi votul tradiţional este aceea că votul electronic la distanţă se poate realizaîn intimitatea şi siguranţa propriului cămin, mai degrabă decât la secţia de vot dincircumscripţie.

Toate drepturile rezervateMulţumim autoarei pentru permisiunea publicării în limba română a acestui articol. Traducere de prep. Mona Bran, Universitatea de Vest din TimişoaraAbstractAceastă lucrare are ca punct de plecare un proiect care încearcă să implementeze o abordaredocumentată atât istoric cât şi pe o scară etnografică largă asupra evoluţiei Internetului ca mijloc decomunicare în societăţile din centrul şi estul Europei. Concluziile unui studiu intensiv condus în Bulgariaconstituie punctul central al acestei lucrări. În ea sunt analizate practicile de utilizare specifice diferitelorcategorii de utilizatori, în contextul circumstanţelor ce caracterizează pătrunderea Internetului în Bulgaria.

Oamenii nu sunt nevoiţi să-şi părăsească locuinţele pentru a-şi exprimaopiniile. Ce reviriment fantastic ar fi pentru democraţia noastră occidentală! Cetăţenii carelocuiesc în străinătate, cei aflaţi în imposibilitatea de a-şi părăsi casa sau cei plecaţi cu afaceri,toţi vor putea utiliza un computer cafe de paris viteză dating a depune un vot online.

Totuşi, în acestă lucraresusţinem că, din mai multe motive, votul electronic la distanţă va pune sub semnul întrebăriiguvernarea electronică şi s-ar putea să nu fie cel mai bun mod de a progresa.

În zilele noastre, mulţi politicieni şi legiuitori sunt încă în favoarea acestei noitehnologii de votare. Ei argumentează că va fi convenabilă pentru votanţi, că ar putea creşteparticiparea în rândul tinerilor, că ar putea rezulta într-o numărare a voturilor ieftină şieficientă şi că ar putea reduce incidenţa erorilor umane Mohen şi Glidden, ; Dictson şiRay, Dezvoltarea tehnologică a votului electronic e stimulată de kerri green dating istoric naţionale,Revista de Informatică Socialăan II, nr.

De cealaltă parte, opozanţii votului electronicsusţin că, în afară de riscurile de securitate incredibile şi de lipsa de acces egal la Internetpentru toţi cetăţenii, nu metoda de vot e cea care contează.

Prezenţa scăzută la vot poate fioglindirea unei crize în curs de adâncire a democraţiei. Indiferenţa răspândită şi ignorareapoliticii cauzează o evaporare a conceptelor de cetăţenie şi participare Eliasoph, Reformele anterioare menite să facă votarea un proces mai convenabil au avut un efect redusasupra participării la vot şi aproape nici un efect asupra structurii electoratului IPI, ;Cranor, În cercetarea în care am examinat o serie de experimente cu votareaelectronică şi numărătoarea electronică a voturilor nu am observat o influenţă pozitivă asupraparticiparii la vot.

kerri green dating istoric

În cinci locaţii diferite a avut loc o serie de trei votări electronice şi, înfiecare caz, am asistat la un declin constant în participarea la vot, ceea ce sugerează că efectulnoilor tehnologii asupra participării e doar temporar, în cel mai bun caz Van den Besselaar,Oostveen ş.

Cu toate acestea, chiar fără a afecta participarea la vot, tehnologiile de votare şinumărare electronică sunt foarte importante. Ele pot schimba procesele democratice în diversefeluri neprevăzute. Pentru a studia acest aspect am folosit o abordare din perspectivaInformaticii Sociale pentru a conduce un proiect pilot de votare electronică la distanţă.

kerri green dating istoric

Diferite chestiuni tehnice, organizatorice şi comportamentale sunt în joc. Le vomdezbate pe cele mai importante în acest articol, dar mai întâi vom identifica şi descrie pe scurtcele mai cunoscute abordări pentru a încerca să clarificăm relaţia dintre tehnologie şi societateşi pentru a explica de ce considerăm că o abordare din perspectiva Informaticii Sociale edeosebit de utilă.

Întrebări despre consecinţele noilor tehnologii se pun adesea într-o manieră radicală. De exemplu: Votul electronic va creşte participarea la vot?

Totuşi, viaţa nu e atât de simplă, şi de obicei nu există răspunsuri clare. Astfel, schimbările sociale ce ar putea surveni datorită implementării noilor şi complexelortehnologii informaţionale şi de comunicare TIC-uri trebuie studiate analitic şi empiric. Determinismul tehnologicExistă multiple perpective şi teorii diferite care se folosesc pentru a examina relaţiadintre tehnologie şi societate. Şi, cu fiecare nou ciclu de inovaţii tehnologice, suntem asaltaţi custudii din perspectiva determinismului tehnologic Monge şi Contractor, Determiniştiide acest tip pretind că transformarea tehnologică e un factor independent care are impactasupra societăţii din afara ei MacKenzie şi Wajcman, De fapt, determinismultehnologic are două înţelesuri diferite Van den Besselaar,iar dating în letonia acesteiabordări aderă adesea implicit la ambele.

În primul rând, dezvoltarea tehnologică are ologică autonomă şi nu e influenţată de factori sociali şi economici. Astfel, e un factor externaflat în afara controlului omului. În al doilea kerri green dating istoric, există o teorie, condusă de tehnologie,15 Totuşi, ea face parte şi dintr-o politică tehnico-economică generală de a stimula dezvoltarea autostrăziiinformaţionale, pentru ca societatea electronică să demareze.

Revista de Informatică Socială 17 www. Tehnologia îşi determină efectele asupra societăţii. Implementarea noilor tehnologii fie poate avea consecinţe negative punctul de vederedistopicfie poate aduce schimbări pozitive şi progres punctul de vedere utopicdar oricum,potrivit abordării determinismului tehnologic, aceasta va transforma radical societatea.

Înaccepţiunea pesimistă, tehnologia e văzută ca o entitate autonomă care va aduce schimbăridramatice şi dezastruoase asupra societăţii. În literatură, exemple de vederi distopice asupratehnologiei pot fi găsite în Brave New World de Aldous Huxley şi în de George Orwell. În lumea academică, Neil Postman e un bine-cunoscut exemplu de erudit care subscrie lapunctul de vedere pesimist asupra relaţiei dintre tehnologie şi cultură.

Cele mai populare hoteluri

În cartea sa Technopolyel comentează pe baza tehnologiei, a felului în care ne raportăm la ea, precum şi a felului încare aceasta schimbă lumea în care trăim. Experţii tradiţionalişti în calculatoare considerăde obicei tehnologia ca forţă socială pozitivă.

Ei susţin că progresul tehnic conduce latransformări sociale şi culturale şi sporeşte posibilităţile. McLuhan pare să susţină poziţia potrivit căreia societatea umană e neajutorată şitrebuie să se predea forţelor tehnice. Este tehnologia neutră sau nu? Un alt crez foarte popular asupra relaţiei dintre tehnologie şi societate e acela cătehnologia e neutră, că ea este dezvoltată şi organizată separat de politică, economie şi putere.

Şi că tehnologia e doar bună sau rea în funcţie de cum alegem să o utilizăm. Chiar şi dacă acceptăm acest punct de vedere, tehnologiileau într-adevăr disponibilităţi.

kerri green dating istoric

kerri green dating istoric Disponibilităţile se referă la proprietăţile percepute şi la celereale ale unui obiect, ele determină cum poate fi un obiect folosit Gibson, OameniiRevista de Informatică Socială 18 www. De aceea, armele nu sunt neutre, chiar dacă nu trebuiesă le folosim pentru a ucide oameni. În afară de modul de utilizare al tehnologiilor, conceperea şi designul noilor tehnologiie esenţială de asemenea. Green scrie că tehnologia este dezvoltată ca rezultat al alegerilorfăcute de agenţi influenţi de putere reprezentând anumite elite sociale, cum ar fi forţelearmate, birocraţia şi puterea corporaţiilor Green, 9.

Astfel, prejudecăţile nu se nasc doar din modulîn care instrumentele şi tehnologiile sunt utilizate, ci ele sunt deja conţinute în tehnologiispecifice. Constructivismul socialAm aflat că determinismul tehnologic e teoria care susţine că o tehnologie îndezvoltare va avea consecinţe sociale pe care oamenii vor fi nevoiţi să le anticipeze şi cu carevor trebui să se obişnuiască Dahlbom şi Mathiassen, În această perspectivă,societatea e modelată de tehnologie.

Totuşi, e logic să facem tehnologia răspunzătoare pentrutransformările sociale care au fost certificate de-a lungul istoriei? Tehnologiilesunt produse şi utilizate în contexte sociale specifice, iar procesele de schimbare tehnologicăsunt în sine sociale, mai degrabă decât să fie pur şi simplu conduse de o logică tehnică. E imposibil să separi valorile, prejudecăţile şi politica de tehnologie.

Poziţia socială şiperspectiva creatorilor sunt cuprinse într-o tehnologie. Aceşti parametri afectează felul în carese definesc întrebările şi problemele şi modelează felul în care tehnologiile sunt concepute casoluţie.

Contează cine creează tehnologia. Contează cine o utilizează. Şi, contează când şi dece o fac ambele grupuri.

Tehnologia e modelată social. Ea e un construct al societăţii.

Recognition, Identity, and Citizenship after the End of History

Tehnologia nu poate fi niciodată o creaţie pură, fărăvalori, apolitică, deoarece e creată de oameni şi folosită de oameni. Şi dezvoltarea şi utilizareatehnologiilor au loc în societate - nu într-un vid. Rolul unei anumite tehnologii va kerri green dating istoric de contextul social în care este introdusă. Fiindcă tehnologia e construită social, încontextul unor structuri sociale mai largi, experienţa noilor tehnologii informaţionale ia formediferite în situaţii diferite. Informatica SocialăUtilizarea unei abordări din punctul de vedere al Informaticii Sociale e o bunămodalitate de a cerceta relaţia dintre tehnologie şi societate, şi în special rolurile tehnologiilorinformaţionale şi de comunicare, mai sistematic, pe bază empirică şi într-un fel informatteoretic.

Informatica Socială IS foloseşte multe dintre noţiunile, conceptele şi definiţiilefolosite şi de sus-menţionatele teorii SST. De exemplu, studii de Informatică Socială audescoperit că determinismul tehnologic se bazează pe un eşec analitic, astfel încât cercetărileIS se bazează pe conceptul că TIC-urile sunt modelate social Kling, Spredeosebire de celelalte teorii, Informatica Socială e adânc preocupată de contextul în care aparefiecare tehnologie nouă şi de a aborda TIC-urile şi impactul lor acolo unde încă mai existăposibilităţi semnificative de a modela aceste activităţi înlesnite de reţea Kling, Acestlucru e în contrast cu teoriile constructivismului social care au tendinţa de a privi dezvoltareatehnologică dintr-o perspectivă istorică.

Acest lucru înseamnă că deciziile, problemele,greşelile şi traiectoriile sunt explicate şi se reflectă asupra lor retrospectiv.

Pe de altă parte,cercetătorii Informaticii Sociale pot fi prezenţi de la începutul unui proces tehnologic, făcândposibilă utilizarea discernământului lor pentru a influenţa designul şi implementarea noiloraplicaţii şi sisteme. E discutabil dacă autorii au dreptate în reflecţiile lor asuprarezultatului pozitiv al unei guvernări electronice larg răspândite. Proiectul de program de manifestări ştiinţifice şi de alt gen rezultat din dezbaterile reuniunii menţionate a fost depus neoficial din partea ISPAIM la Secretariatul General al guvernului cu informarea forurilor superioare militare.

În anii se vor organiza în România şi străinătate mese rotunde, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice spre dezbaterea diverselor aspecte ale istoriei primei conflagraţii mondiale, evenimentelor politice şi militare petrecute la o sută de ani depărtare, unde prin participarea specialiştilor români contribuţia ţării noastre la marea transformare petrecută în acei ani va fi mai bine cunoscută şi pusă în valoare.

În acest context, cum am subliniat anterior, o deosebită atenţie va fi acordată bătăliei de la Verdun prin organizarea unei expoziţii de către Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand I şi elaborarea unui catalog şi a unor pliante consacrate relaţie bătăliei de la Verdun cu istoria militară românească şi ecoului în opinia publică din ţara noastră a sângeroasei confruntări din nord-estul Franţei. Revistele instituţiilor participante la proiect vor participa la comemorare prin publicarea unor studii şi articole prin care să se reliefeze locul şi rolul bătăliei Verdunului în ansamblul operaţiilor Primului Război Mondial.

Revista de istorie militară În ceea ce priveşte Misiunea Centenarului Mission Centenaireaceasta a fost instituită în anul de guvernul Republicii franceze, sub conducerea ministrului delegat pentru veterani, ca o grupare de interes public pentru alcătuirea şi aducerea la îndeplinire a programului de comemorare a Primului Război Mondial.

Echipa permanentă interministerială este condusă de domnul Joseph Zimet, consilier diplomatic fiind doamna Catherine Robinet, iar pentru acţiunea culturală şi asociaţii doamna Sophie de Villiers. Misiunea Centenarului se sprijină pe trei comitete consultative: un Consiliu ştiinţific internaţional, prezidat de cunoscutul istoric al secolului XX, Antoine Prost; un Comitet de mecenat, condus de jurnalistul Jean-Claude Narcy, pentru a reuni întreprinderile private şi iniţiativele particulare de finanţare a proiectului alături de fondurile bugetare prevăzute de guvernul francez; Comitetul comunelor condus de doamna Adeline Hazan, primar al Reims-ului şi de domnul André Rossinot, primar al Nancy-ului, pentru a contribui la implementarea locală a proiectelor.

Ambiţiosul proiect îşi propune organizarea în întreaga Franţă şi străinătate pe parcursul anilor a unor manifestări comemorative şi informative, educative în spirit cetăţenesc, a turismului cultural. Pentru punerea în practică a programului se scontează pe acţiunea ambasadelor republicii şi institutelor franceze din străinătate.

Pentru a stimula iniţiativele inovatoare misiunea a creat însemnul «Centenarul» care va fi 3 6 acordat proiectelor reţinute de misiune, conferindu-le, împreună cu o sporită vizibilitate internă şi internaţională, o susţinere financiară.

Rolul Consiliului ştiinţific internaţional este de kerri green dating istoric interes şi pentru noi. El a format şase comisii tematice: ştiinţifică, pedagogică, internaţională, de «producţii culturale», de «punere în valoare şi de resurse numerice», a «programului comemorativ». În consiliul ştiinţific se regăsesc specialişti din Franţa, Elveţia, Germania, Irlanda şi Marea Britanie, între care domnul Jean-Paul Amat, profesor emerit de geografie la Sorbona, specialist în relaţia pădure-război, precum şi domnii colonel ret.

Prin participarea domnului Rémi Cazals, profesor emerit la Universitatea din Toulouse, comitetul ştiinţific şi-a asigurat luminile Colectivului de cercetări internaţionale şi dezbateri asupra Războiului dindupă cum, prin aceea a doamnei Anette Becker, profesoară la Universitatea Paris- Nanterre, viziunea «Şcolii de la Peronne» asupra Marelui Război. Legături internet: centenaire. The mapping of the territorial changes occurred in various instances of the continental power balance makes understandable which are these constant features.

The Europe envisaged in the Berlin laboratory aimed the fragmentation of the Balkans, while the target of the opposed project was the protection of Germany in the south by powerful and viable states. The geopolitical situation of the Balkans in these years is also showing the close relation between its conformation and the configuration of the Pontic-Baltic isthmus, whose control is too closed linked with the European power balance.

It is obvious that the European Union, an organization created to surpass the European fissures, is the most sure and long lasting solution to avoid the ravaging wars in the old continent which includes the Balkans.

Keywords: Balkans, Entente, the Axis, United Nations, the Central Powers, European Union Scopul acestui studiu este de a evidenţia pe baza cercetării cartografice dinamica evoluţiilor geopolitice regionale frontiere şi state în ultima sută de ani care s-a consumat de la cel de al Doilea Război Balcanic.

În mod necesar vor fi reliefate permanenţe istorice clar zugrăvite cartografic în Balcani, care au reflectat echilibre politice continentale şi deopotrivă regionale. Balcanii în ajunul Primului Război Mondial Balcanii, ca unitate geografică distinctă, au devenit cunoscuţi ca butoiul de pulbere al Europei în anii premergători Primului Război Mondial datorită conjuncţiei a două dinamici prevalente în tabloul internaţional din epocă.

Cea dintâi, mai veche cronologic, se referă la ansamblul crizei orientale, prin care se defineşte declinul istoric al Imperiului Otoman şi frământarea internă uriaşă însoţitoare a acestui fenomen. Revista de istorie militară 5 8 Graniţele din şi aspiraţiile beligeranţilor galvanizat lupta de eliberare naţională în peninsula Balcanilor aflată sub dominaţia otomană. În primul deceniu al secolului XX acest kerri green dating istoric este accelerat de faptul că kerri green dating istoric interior Imperiul Otoman este minat de tensiunile determinate de apariţia unui partid modernizator al junilor turci care ţinteşte, în scopul grăbirii modernizării şi redresării statului imperial, să înlocuiască vechea elită conducatoare printr-o revoluţie tip Meiji.

A doua dinamică evenimenţială este, la rândul ei, compusă din alte două trenduri specifice imperiilor învecinate spaţiului balcanic. Imperiul rus, înfrânt în Extremul Orient în de către Japonia, se întoarce cu toată forţa în Europa, după o scurtă perioadă de tulburări interne care i-au ameninţat integritatea revoluţia din Incapabil să susţină o extensie imperială la două azimuturi asiatic şi european datorită resurselor insuficiente, Sankt-Petersburg-ul reia expansiunea imperială în Europa pe mai vechea direcţie sudică ţintind Constantinopolul.

Revista de [email protected]Ă SOCIALĂ - Journal of Social Informatics ...

Această redirecţionare a extensiei imperiale specifică marilor imperii, dar şi un rezultat al tensiunilor interne cărora li se oferă tradiţional un debuşeu extern a însemnat o activizare a prezenţei ruseşti în politica balcanică şi amorsarea unei politici de încurajare a luptei de eliberare a naţiunilor din acest spaţiu.

Înde pildă, Bulgaria dobândeşte independenţa faţă de Imperiul Otoman în aceste noi imprejurări. Pe de altă parte, Imperiul Habsburgic, pradă unei ascendente crize interne, dezvăluie existenţa unui partid militarist, care devine tot mai prezent în deciziile Vienei şi întrevede depăşirea dificultăţilor domestice şi supravieţuirea în reluarea expansiunii externe.

ÎnViena anexează Bosnia- Herţegovina, iar competiţia în acest spaţiu cu Rusia devine tot mai evidentă scindând noile state independente în două tabere.

(PDF) Recognition, Identity, and Citizenship after the End of History | Tony Lack - sanatatepentrutoti.ro

Ambele imperii exercită presiuni asupra statelor independente din Balcani, angajând politici de sprijin pentru proiectele naţionale ale acestora, înregistrându-se astfel fenomenul cunoscut de aliniere a lor la politica marilor puteri interesate. Bulgaria se aliniază crescând Imperiului Habsburgic, România, 6 Revista de istorie militară 9 Configuraţia politico-militară a Balcanilor înainte de Primul Război Mondial Revista de istorie militară aliată a acestuia din urmă se află sub ofensiva de şarm a Rusiei, Serbia are sprijinul rusesc ş.

În împrejurările în care, pe plan european, se constituie cele două blocuri politico-militare opuse, Rusia aparţinand Antantei, iar Imperiul Habsburgic Triplei Înţelegeri, crizele din Balcani se succed rapid, iar spaţiul balcanic dobândeşte reputaţia practic nemeritată de butoi cu pulbere al bătrânului continent. În acest cadru internaţional determinant trebuie înţelese şi cele două războaie balcanice din Ţintele geopolitice urmărite de noile state independente, aflate într-un proces dinamic de nation-building în care mitologiile naţionale încercau realizarea într-un spaţiu în care astfel competiţia cu vecinii se transformă într-un zero-sum game, s-au suprapus unei competiţii imperiale acerbe şi au generat o instabilitate regională cu reflexe sistemice continentale.

Formarea unui nou stat Albania la sfârşitul celui de-al Doilea Război Balcanic, precum şi schimbările teritoriale intervenite prin Pacea de la Bucureşti, care a stat sub semnul echilibrului de putere regional nu au reuşit să rezolve ecuaţia balcanică. Balcanii au furnizat în iunie scânteia care va incendia continentul şi lumea harta: Configuraţia politicomilitară a Balcanilor înainte de Primul Război mmondial Balcanii în Primul Război Mondial Declanşarea Primului Război Mondial a modificat pentru puţini ani înfăţişarea cartografică a spaţiului balcanic.

Înfrângerea rapidă a Serbiei, intrarea Imperiului otoman, Bulgariei şi Greciei în război, asocierea României Antantei înapoi defecţiunea Rusiei şi prăbuşirea frontului oriental sancţionată prin pacea ruso-germană kerri green dating istoric la Brest-Litovsk martie a determinat modificări însemnate pe harta politică a Balcanilor.

Pacea României cu Tripla Alianţă mai a facilitat, pe fondul anarhizării Rusiei şi amplificării luptei de eliberare a naţiunilor din acest imperiu, extensia României prin unificarea Moldovei dintre Prut şi Nistru. O Bulgarie mărită, România împinsă spre Est, Ucraina match face de băiat și fată, o Rusie micşorată şi Imperiul Habsburgic mărit acesta a fost proiectul implementat în război de Puterile Centrale, practic exercitând hegemonia necontestată în Europa de Est.

Balcanii în perioada Interbelică În privinţa Balcanilor, design-ul Antantei, victorioase în războiul mondial, graţie sprijinului primit din aprilie din partea SUA, a prins corp la Versailles, prin stipulaţiile tratatelor încheiate cu puterile învinse. Imperiul Otoman, deja sacrificat prin acordul Sykes-Picot 1 în favoarea învingătorilor, a făcut loc unui şir de state până azi în fiinţă, atunci intrate sub mandatul învingatorilor sau direct în imperiile coloniale europene.

Polonia reapărută din nou pe harta Europei la Versailles, a avansat dincolo de linia Curzon după un război cu Rusia Sovietică şi a constituit, laolaltă cu România, umerii de rezistenţă ai istmului ponto-baltic în calea resurgenţei ruso-sovietice. Fereastra baltică a Imperiului ţarist a fost substanţial redusă prin independenţa republicilor baltice Letonia, Lituania, Estonia.

Germania a fost zăgăzuită la Sud-Est de Iugoslavia numită iniţial regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor, precum şi de noul stat al Cehoslovaciei învecinat cu România, în zona Maramureşului istoric, dar şi cu Polonia.

Revista de istorie militară Lesne de înţeles, din cele de mai sus, că Imperiul Habsburgic a fost demantelat anterior de voinţa popoarelor componente, liber exprimată în adunări profilul de datorie online scrierea ajutorului de implementare a dreptului la autodeterminare.

Au apărut, pe ruinele acestei entităţi imperiale vechi de sute de ani, noi state independente, Austria, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, s-au întregit altele, între care România. După un război cu Grecia, Turcia s-a retras, mult micşorată, în Asia, menţinând în Europa un cap de pod Traciaiar Bulgaria s-a restrâns la frontierele din harta: Configuraţia politico-militară a Balcanilor după Primul Război Mondial Ceea ce s-a numit sistemul francez sau sistemul versaillez în Estul şi Centrul Europei a fost o reţea de alianţe politico-militare în acestă parte a continentului: alianţa România- Polonia destinată să apere dating pe cineva cu hpd 9 12 integritatea teritorială în amy datând pe joey unui asalt din Est; Mica Înţelegere care includea România, Cehoslovacia şi Iugoslavia; Înţelegerea Balcanică cuprinzând România, Iugoslavia, Grecia şi Turcia.

Franţa şi Anglia garanţi ai sistemului versaillez au renunţat la această primă modificare prin forţă a clauzelor teritoriale ale tratatelor de la Frontierele politico militare în Europa de Est şi Sud-Est 22 iunie Versailles 2.

Încurajat, Hitler, pregătind războiul general european, a perseverat în actele sale agresive. El a declanşat un veritabil asalt asupra clauzelor teritoriale ale Versailles-ului, ale cărui etape au fost: Anschlussmartie; München septembrie ocuparea regiunii sudete a Cehoslovaciei; martie ocuparea Boemiei şi Moraviei, recunoaşterea independenţei Slovaciei la Berlin, deci dispariţia Cehoslovaciei de pe harta politică a continentului. Agresiunea nazistă în Polonia 1 septembrie a însemnat declanşarea celui de al Doilea Război Mondial.

O săptămână înaintea acestui act, ministrul de Externe al Germaniei, J. Von Ribbentrop a zburat la Moscova, unde în discuţii cu omologul său, V. Molotov, şi cu asentimentul lui I. Stalin s-a încheiat un tratat de 10 Revista de istorie militară 13 Frontierele în Balcani în neagresiune între cele două state. Acest tratat a fost însoţit de un acord secret care pecetluia divizarea Europei de Est în sfere de influenţă 3. Polonia era împărţită între cele două părţi şi dispărea ca stat independent de pe harta Europei, republicile baltice sunt iniţial împărţite, dar apoi, printr-un act adiţional sunt înghiţite de URSS; Basarabia este şi ea anexată de Rusia Sovietică, la fel anumite porţiuni din Finlanda.

Urmare a victoriei în Polonia a Reichului şi eşecului războiului ciudat în Vest-Franţa fiind înfrântă şi capitulând la 22 iunieiar Anglia retrăgându-se peste Canal harta politică a Europei de Est cunoaşte modificări însemnate.

Acest an este anul celei mai înalte cooperări politice, militare şi economice între cele două dating site-ul iom puteri care domină acum Europa-Germania şi URSS.

Până la atacul german împotriva URSS 22 iunie căreia i s-au alăturat şi Romania, Ungaria, Italia şi Finlanda modificări însemnate a înregistrat şi harta politică a Balcanilor.

Aceste modificări au avut loc fie în consecinţă anexei secrete la pactul de neagresiune germano-sovietic devenit de prietenie în septembrie Revista de istorie militară sau ca urmare a iniţiativelor Italiei lui Mussolini sau a asigurării flancurilor de către Germania în perspectiva implementării planului Barbarossa atacul împotriva URSS. Grecia şi Iugoslavia sunt ocupate, România este obligată să cedeze teritorii Ungariei şi Bulgariei.

Balcanii alcătuiesc pentru câţiva ani anii hegemoniei germane în Europa o altă hartă politică decât cea de la începutul războiului mondial. Încă de la începutul lui preşedintele SUA lansează doctrine de stăvilire a expansiunii sovietice doctrina Truman, planul Marshalliar la începutul anului ia naştere NATO, alianţa euroatlantică defensivă. În SUA asumă doctrina containmentului care consacra scindarea sistemică în două lumi opuse ideologic, politic şi militar.

Războiul Rece, aşadar absenţa confruntării militare directe între superputerile epocii SUA şi URSS, reprezintă o adversitate sistemică pe marginea abisului nuclear, strunită abia prin înţelegeri succesive o dată cu criza rachetelor din Cuba octombrie Această criză din Cuba, când războiul nuclear a fost atât de kerri green dating istoric a arătat iraţionalitatea unei înfruntări hegemonice şi a pavat drumul către sfârşitul erei bipolare.

În august se încheie, după îndelungate negocieri, Actul Final de la Helsinki, care consacra îngheţarea frontierelor din Europa stabilite după cel de al Doilea Război Mondial.

De menţionat că acest divorţ imperial fără precedent istoric a avut loc fără mutarea unui singur centimetru de pământ dincolo de graniţele interne deja existente.

După decembriecând s-a consemnat dispariţia oficială a URSS, a urmat divorţul de catifea al Cehoslovaciei Cehia şi Slovacia devenind independente în decembrieconcomitent dezlănţuindu-se războaiele de secesiune din Iugoslavia. Balcanii au redevenit, între şidin nou un prezumtiv butoi cu pulbere al Europei. Spre deosebire de precedentele etape astfel caracterizate, de această dată situaţia era alta din perspectiva echilibrelor de putere sistemice.

Europa a fost incapabilă să-şi pacifice propria vecinătate, astfel că SUA, care formatau 12 Revista de istorie militară 15 Europa de Est şi Sud-Est în anul momentul unipolar al sistemului internaţional, au intervenit în forţă pentru a soluţiona această răbufnire încă nedescifrată complet de ordin geopolitic.

Întâi în în Serbia şi Bosnia pentru a aduce la negocierile de la Dayton părţile în conflict în Bosnia -Herţegovina, apoi în în Serbia- Muntenegru pentru a proteja naşterea unui nou stat independent Kosovo. Restrângerea înfăţişării cartografice doar la spaţiul balcanic relevă cu limpezime similitudinile cu înfăţişări precedente mai sus reproduse cartografic.

Revista de istorie militară Ceea ce s-a întamplat în Europa după războiul ruso-georgian din august şi apariţia a două state independente recunoscute de Rusia desprinse din trupul Georgiei, este o altă chestiune şi depăşeşte actualul studiu. Nuanţele nu lipsesc însă. În Primul Război Mondial, Imperiul Habsburgic devenea el 13 16 însuşi mai puternic, pe când în secunda conflagraţie mondială, această entitate imperială central-europeană nu a mai fost reconstituită, iar fragmentarea politică a Balcanilor devine prima dată istoric foarte pronunţată.

Între nuanţele care trebuie observate este şi tendinţa pronunţată chiar în pofida divergenţelor ideologice şi sciziunii Europei de manifestare a ownership-ului de către statele balcanice în timpul Războiului Rece o reluare a unei reacţii timide în interbelic materializate în Înţelegerea Balcanică şi tentativa românească din de a forma un bloc balcanic al neutrilor. Este vorba de iniţiativa României pentru crearea unei zone denuclearizate în Balcani lansată la sfârşitul anilor şi mai ales de orientări insuficient explorate, dar care atrăgeau atenţia majoră a Moscovei, cum dovedesc documente bulgare recent publicate.

Unul dintre ele, din 2 augustarată că liderul comunist bulgar Todor Jivkov, întors de la o întâlnire cu omologul sovietic, L. Brejnev, informa Biroul Politic propriu despre aprehensiunea Moscovei că Iugoslavia, România şi Albania aliate între ele şi cu China ar putea forma o grupare de state în Balcani care să slăbească Pactul de la Varşovia, ţintind deschis sau clandestin să formeze un bloc regional bazat pe antisovietism.

În opinia lui Brejnev, a continuat Jivkov, Ceauşescu a mers prea departe şi de aceea trebuie discutat cu el pentru ca românii să-şi dea seama că acţiunile lor au fost greşite şi injurioase. Secundul document, aflat în arhiva personală a liderului comunist bulgar, datează din august şi relatează o discuţie a acestuia cu L.

Brejnev: Ştiu, Todor i-a spus Brejnev interlocutorului că ai avut multe prilejuri să vorbeşti deschis cu Ceauşescu. Este evident că necesitatea unei asemenea influenţe este acum extrem de importantă, în special ţinând cont că în politica lor privind Balcanii românii crează complicaţii diplomatice pentru Kerri green dating istoric.

Când ei fac mare caz de stabilirea cooperării în Balcani, ei nu o fac doar ca un capriciu. Chestiunea dezvoltării cooperării regionale în Balcani este văzută de către români, precum şi de către iugoslavi şi greci ca o cale de diminuare a influenţei statelor Pactului de la Varşovia în regiune. Aceasta este esenţa kerri green dating istoric lor Noi trebuie să contracarăm hotărât toate proiectele de creare a unui grup balcanic autonom cu propriile sale «interese particulare» 4.

Avem aşadar două construcţii geopolitice în Balcani vreme de de ani după al Doilea Război Balcanic. Cea dintâi, caracteristica tu- 14 Revista de istorie militară 17 multului geopolitic în mijlocul căreia s-a aflat mereu Germania războaiele globale şi procesul reunificarii posteste cea a fragmentării politice a Balcanilor.

O putem numi o etapă a unui veritabil război intern al Balcanilor, a cărei motivaţie şi legitimitate se cuvin chestionate ştiinţific. A doua construcţie se referă la replica dată celei dintâi care coagulează o peninsulă Balcanică întemeind un reazem solid pentru istmul ponto-baltic şi un zăgaz pentru expasiunea spre Sud a Germaniei sistemul francez după Primul Război Mondial refăcut în linii esenţiale kerri green dating istoric Integrarea europeană declanşată prin formarea Pieţei Comune şi includerea în succesoarea acesteia Uniunea Europeană a statelor balcanice serveşte scopului geopolitic de depăşire a acestei paradigme nefaste, specifice unui continent divizat şi destinat războiului.

Corey Haim and Kerri Green interview

Includerea Balcanilor de Vest în NATO şi UE un proces dezvoltat amplu în ultimii ani este relevantă din această perspectivă paradigmatică promiţătoare. NOTE 1 Înţelegerile aliate în ansamblul acordului acordului Sykes-Picot privind împărţirea Imperiului Otoman au fost publicate prima dată de guvernul bolşevic şi redate în punctele esenţiale privind achiziţiile Rusiei, pentru prima dată, de ziarul britanic The Manchester Guardian, November 26,p.

Trostky, Commissioner for Foreign Affairs, has published a series of secret telegrams and documents, dating partly from the year and partly from the time of the Ministerial Coalitions. Kerri green dating istoric those relating to Constantinople and the Straits, M. The Allies put forward a series of claims, to which the Russian Government consented. According to these demands Constantinople was to become a free port for goods neither going to nor coming from Russia. The Allies further demanded the recognition of their rights over Asiatic Turkey, as well as the preservation of the sacred places in Arabia under Mussulman sovereignty, and the inclusion of the neutral zone in Persia within the sphere of British activity.

Russia was prepared to recognise all these demands, and on her side expressed the desire that the Khalifate should be separated from Turkey.

Mihail E. Ionescu Al Doilea Război Balcanic retrospectiva la centenar À propos du livre de David M. Glantz, Red Storm over the Balkans. Acesta urma să includă pentru această localitate de rezonanţă universală, vizitată anual de sute de mii de turişti, crearea unui site internet focalizat asupra etapei istorice a bătăliei de la Verdun în contextul general al războiului, cu spaţii pentru alte ţări beligerante, cu legături spre alte site-uri ale acestora sau referitoare la acele evenimente, precum şi constituirea în acelaşi oraş a unui Centru de interpretare a istoriei Marelui Război şi a bătăliei de la Verdun.

In Persia Russia bargained for the retention by herself of Rayons settlements in the towns of Ispahan and Yerd. As regarded the future frontiers of Germany, the two sides agreed that full freedom of action should be granted.

France put forward her demands, to which the Russian Government agreed. Alsace-Lorraine was to be returned to France, together with the iron ore and coal districts and the wooded regions of the left bank of the Rhine.

These were also to be separated from Germany and freed from all political or economic dependence upon Germany. Certain territories were to be formed into a free, neutral State which would be occupied by Russian troops until certain conditions and guarantees have been fulfilled and peace had been concluded. Allied Suggestions Resented Especially interesting are certain telegrams of M. Kerensky and pressed upon him the urgent necessity of taking measures to make the army capable of fighting.

This attempt to interfere in the internal affairs of Russia, says M. Trostky, caused a painful impression upon the Government, and M. Almost of equal interest are the telegrams and other communications sent by M. Terestchenko to his various agents. In one of these, speaking of the concessions made by the bourgeoisie to the Socialists of the Right, M.

Terestchenko declares that the concessions lose a certain amount of their value owing to the fact that the Moderate Socialist leaders had in great measure lost their control over the masses, who had been carries away by the Extreme Left.

Terestchenko further expresses the view that the role of the Preliminary Parliament would be a great one, that up to a certain moment it would take the place of a Constituent Assembly, and that, even 15 18 though in its composition the Socialists should be in a majority the Moderate parties would succeed in holding their own against the Extreme Left, as the Moderate Socialists would act in accord with the Liberal parties.

The last document published is a secret telegram from the Russian Ambassador at Berne announcing that some big financiers were conferring in Switzerland. The British deny having participated in the conference. Nevertheless a director of Bank here the name of a leading London bank is given arrived at Geneva on September 2, Nothing definite is known so far as Russia is concerned. It appears, however, that it was suggested that the Central Powers might obtain certain compensations in the East, and that the German participants in the conference insisted on the cession of the Baltic provinces and the independence of Finland.

Deopotrivă, cea mai cunoscută variantă a acestui acord excepţional de însemnat este cea următoare referinţele principale fiind făcute la teritoriul Palestinei : 1. Sir Edward Grey to Paul Cambon, 15 May I shall have the honour to reply fully in a further note to your Excellency s note of the 9th instant, relative to the creation of an Arab State, but I should meanwhile be grateful if your Excellency could assure me that in those regions which, under the conditions recorded in that communication, become entirely French, or in which French interests are recognised as predominant, any existing British concessions, rights of navigation or development, and the rights and privileges of any British religious, scholastic, or medical institutions will be maintained.

His Majesty s Government are, of course, ready to give a reciprocal assurance in regard to the British area. I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency s note of the 9th instant, stating that the French Government accept the limits of a future Arab State, or Confederation of States, and of those parts of Syria where French interests predominate, together with certain conditions attached thereto, such as they kerri green dating istoric from recent discussions in London and Petrograd on the subject.

I have the honour to inform your Excellency in reply that the acceptance of the whole project, as it now stands, will involve the abdication of considerable British interests, but, since His Majesty s Government recognise the advantage to the general cause of the Allies entailed in producing a more favourable internal political situation in Turkey, they are ready to accept the arrangement now arrived at, provided that the co-operation of the Arabs is secured, and that the Arabs fulfil the conditions and obtain the towns of Homs, Hama, Damascus, and Aleppo.

It is accordingly understood between the French and British Governments That France and Great Britain are prepared to recognize and protect an independent Arab State or a Confederation of Arab States in the areas A and B marked on the annexed map, under the suzerainty of an Arab chief.

That in area A France, and in area B Great Britain, shall have priority of right of enterprise and local loans. That in the blue area France, and in the red area Great Britain, shall be allowed to establish such direct or indirect administration or control as they desire and as they may think fit to arrange with the Arab State or Confederation of Arab States. That in the brown area there shall be established an international administration, the form of which is to be decided upon after consultation with Russia, and subsequently in consultation with the other Allies, and the representatives of the Shereef of Mecca.

That Great Britain be accorded 1 the ports of Haifa and Acre, 2 guarantee of a given supply of water from the Tigris and Euphrates in area A for area B. His Majesty s Government, kerri green dating istoric their part, undertake that they will at no time enter into negotiations for the cession of Cyprus to any third Power without the previous consent of the French Government.

That Alexandretta shall be a free port as regards the trade of the British Empire, and that there shall be no discrimination in port charges or facilities as regards British shipping and British goods; that there shall be freedom of transit for British goods through Alexandretta and by railway through the blue area, whether those goods are intended for or originate in the red area, or B speed ​​dating deals toronto, or area A ; and there shall be no discrimination, direct or indirect against British goods on any railway or against British goods or ships at any port serving the areas mentioned.

That Haifa shall be a free port as regards the trade of France, her dominions and protectorates, and there shall be no discrimination in port charges or facilities as regards French shipping and French goods. There shall be freedom of transit for French goods through Haifa and by the British railway through the brown area, whether those goods are intended for or originate in the blue area, area Aor area Band there shall be no discrimination, direct or indirect, against French goods on any railway, or against French goods or ships at any port serving the areas mentioned.

That in area A the Baghdad Railway shall not be extended southwards beyond Mosul, and in area B northwards beyond Samarra, until a railway connecting Baghdad with Aleppo via the Euphrates Valley has been completed, and then only with the concurrence of the two Governments.

That Great Britain has the right to build, administer, and be sole owner of a railway connecting Haifa with area Band shall have a perpetual right to transport troops along such a line at all times. It is to be understood by both Governments that this railway is to facilitate the connexion of Baghdad with Haifa by rail, and it is further understood that, if the engineering difficulties and expense entailed by keeping this connecting line in the brown area only make the project unfeasible, that the French Government shall be prepared to consider that the line in question may also traverse the polygon Banias-Keis Marib-Salkhab Tell Otsda-Mesmie before reaching area B.

For a period of twenty years the existing Turkish customs tariff shall remain in force throughout the whole of the blue and red areas, as well as in areas A and Band no increase in the rates of duty or conversion from ad valorem to specific rates shall be made except by agreement between the two Powers. There shall be no interior customs barriers between any of kerri green dating istoric above-mentioned areas. The customs duties leviable on goods destined for the interior shall be collected at the port of entry and handed over to the administration of the area of destination.

It shall be agreed that the French Government will at no time enter into any negotiations for the cession of their rights and will not cede such rights in the blue area to any third Power, except the Arab State or Confederation of Arab States without the previous agreement of His Majesty s Government, who, on their part, will give a similar undertaking to the French Government regarding the red area.

The British and French Governments, as the protectors of the Arab State, shall agree that they will not themselves acquire and will not consent to a third Power acquiring territorial possessions in the Arabian peninsula, nor consent to a third Power installing a naval base either on the east coast, or on the islands, of the Red Sea.

This, however, shall not prevent such adjustment of the Aden frontier as may be necessary in consequence of kerri green dating istoric Turkish aggression. The negotiations with the Arabs as to the boundaries of the Arab State or Confederation of Arab States shall be continued through the same channel as heretofore on behalf of the two Powers. It is agreed that measures to control the importation of arms into the Arab territories will be considered by the two Governments. I have datând în parcul central the honour to state that, in order to make the agreement complete, His Majesty s Government are proposing to the Russian Government to exchange notes analogous to those exchanged by the latter and your Excellency s Government on the 26th April last.

kerri green dating istoric

kerri green dating istoric

Copies of these notes will be communicated to your Excellency as soon as exchanged. I would also venture to remind your Excellency that the conclusion of the present agreement raises, for practical consideration, the question of the claims of Italy to a share in any partition or rearrangement of Turkey in Asia, as formulated in article 9 of the agreement of the 26th April,between Italy and the Allies.

His Majesty s Government further consider that the Japanese Government should be informed of the arrangement now concluded. Article I. In the event of a territorial and political rearrangement in the areas belonging to the Baltic States Finland, Estonia, Latvia, Lithuaniathe northern boundary of Lithuania shall represent the boundary of the spheres of influence of Germany and U.