Datând etica clientului,

Subalternii: relaţiile cu conducătorul. Acesta a dezvoltat teoria responsabilităţii sociale a afacerilor bazată pe două aspecte esenţiale: principiul carităţii şi principiul administratorului de arcă. Există cazuri în care anumiţi practicanţi ai unei profesii pun un monopol absolut pe regulile şi codul acesteia, ajungându-se la ceea ce se poate numi "mafie a prototipului unei profesii".

De obicei, angajații unor astfel de servicii iau în considerare plângeri și creanțe privind problemele etice care au primit atât de la și de la locul de muncă în această corporație. Potrivit datelor care caracterizează economia globală, se iau doar un număr mic de corporații schimbările structurale interne Pentru a se adapta la trei etice.

Deciziile guvernamentale În multe țări au forțat ca corporația să răspundă mai flexibil la valorile sociale, să cheltuiască fonduri pentru controlul poluării mediului, pentru a asigura egalitatea de șanse de a lucra cu minoritățile naționale, femeile.

format de profil online dating dating site polițiști

Codurile etice dezvoltate pe baza acestor hotărâri au ajutat în mod repetat managerii corporativi să găsească o cale de ieșire din situații etice complexe, precum și să creeze cultura etică corporativă.

Deoarece codurile etice sunt distribuite mai mult decât alte instrumente pentru implementarea eticii în viața corporațiilor, ia în considerare mai mult Multe corporații mari, încercând să-și susțină imaginea în ochii publicului larg și să găsească linia comportamentului lor, dezvoltă coduri etice.

Prezența unor astfel de coduri este o altă confirmare a existenței unei probleme importante și nerezolvate de creare a unui climat de afaceri etic în general, care condamnă comportamentul imoral în sistemul datând etica clientului de servicii. Majoritatea codurilor etice ale companiilor au fost dezvoltate și implementate în anii '70 din secolul trecut. Conform conținutului său, aceste coduri sunt diverse, ceea ce reprezintă o ilustrare a prezenței unor diferențe semnificative între reprezentanții celui mai mare management privind subiectul Codului etic.

O caracteristică caracteristică a codurilor de etică moderne este că secțiunile care conțin recomandări pentru a elimina problemele etice care apar în legătură cu conflictele de interese sunt dezvoltate în detaliu și cu atenție decât alte secțiuni.

În același timp, se pune accentul pe coliziunea intereselor corporației cu agenții guvernamentale, cu angajați sau acționari ai societății, cu guvernele țărilor străine. Cele mai datând etica clientului coduri se bazează pe controlul corporativ intern asupra respectării sale. Public extern - din partea organizațiilor publice și de stat control asupra conformității Codului necesită crearea unei structuri de stat adecvate, destul de scumpă, care este împovărătoare pentru bugetul oricărei țări, În plus, ideea organizării controlului extern este susținută de toate guvernele, precum și de practicile de teoretice și de management.

Puteți specifica o serie de avantaje care oferă corporației în ansamblu și angajaților săi pentru a crea un cod etic: 1 Codurile sunt mai fundamentate, colectate împreună "ghiduri" la un comportament adecvat decât sfaturile și recomandările personalităților individuale.

dating în woodstock nb suntem întâlniri suntem f

Codurile etice, oferă managerilor să-și concentreze atenția asupra celei principale, permeabile și promptă cele mai logice soluții. Forma scrisă se atașează la codex chiar mai mare. Când etica universală și profesională vin în contradicție. Codurile pot oferi un anumit nivel de protecție juridică ca o companie în ansamblu și fiecare angajat separat. Recrutăm, în primul rând, colaboratori care doresc să dobândească o experiență în străinătate pentru o durată determinată ani și îi încurajăm pe aceștia să se întoarcă apoi în țara de origine pentru a împărtăși experiențele lor cu cât mai mulți.

Abordări cu privire la mediul înconjurător: promovăm schimbul de date dematerializate. Sprijin familial: stabilim parteneriate cu alte companii pentru integrarea pe piața muncii a soților. De exemplu, vă invităm să descoperiți compania Libert'Homespecializată în babysitting în limbi străine.

Această asociație permite datând etica clientului bolnavi de leucemie să evadeze câteva brazilia dating eticheta la mare, departe de boală. Milton Friedman susţinea că principala răspundere a managerilor este de a gestiona afacerea astfel încât să maximizeze beneficiul proprietarilor, respectiv al acţionarilor; iar aceştia, la rândul lor, au o singură preocupare: rezultatele financiare.

În viziunea autorului, orice "bun social" plătit de firmă subminează mecanismele pieţei: "bunurile sociale" vor fi plătite fie de acţionari se diminuează profitulfie de salariaţi se reduc salariilefie de clienţi prin creşterea preţurilor. În acest din urmă caz, vânzările ar putea scădea şi firma ar avea dificultăţi. Konosuke Matsushita creatorul mărcii Panasonic arăta, la începutul secolului al XX-lea, că: "Misiunea industriaşului este să învingă sărăcia, să elibereze societatea în general de mizerie şi să-i aducă bunăstarea.

Afacerile şi producţia au scopul de a îmbogăţi nu numai magazinele şi fabricile firmei respective, ci întreaga societate". El arăta că firma este obligată să obţină profit prin faptul că o parte din acesta este alocat societăţii prin plata impozitelor şi taxelor.

În acest datând etica clientului, este de datoria omului de afaceri, în calitate de cetăţean, să obţină un profit rezonabil.

18-30 viteza datând londra hit bottom rock dating

Dar "raţiunea afacerilor este, desigur, să facă disponibile bunuri de bună calitate şi la preţuri rezonabile în vederea acoperirii nevoilor consumatorilor. Acest punct de vedere este reprezentativ pentru viziunea modernă în ceea ce priveşte responsabilitatea firmei.

TUTORIAL: Etica muncii sociale. Medvedeva g.p.

Caracteristici principale ale colectivului de muncă. Tipuri psihologice ale oamenilor. Grupurile de muncă Pentru a analiza grupurile din perspectiva managementului resurselor umane, respectiv influenţa lor asupra procesului de luare a deciziilor, asupra modului de îndeplinire a obiectivelor organizaţiei şi, pe 6 7 de altă parte, modul cum pot fi influenţate grupurile pentru a se obţine comportamentul dorit, este necesară o analiză a conceptelor şi proceselor care au loc într-un grup.

Pe de altă parte, problematica grupurilor umane ocupă o pondere deosebită deoarece acestea sunt: 1. În aceste condiţii, grupurile sunt elemente şi verigi ale structurii care nu numai că mijlocesc raportul dintre individ şi întreprindere, ci constituie chiar cadrul fundamental şi necesar în care se constituie şi se manifestă active personalitatea umană, iar relaţiile sociale care se dezvoltă în interiorul acestora nu constituie doar condiţiile externe ale procesului de formare a personalului, ci reprezintă chiar esenţa ei.

Şi totuşi, asimilarea şi exercitarea asupra individului a presiunii ansamblului de valori, norme şi modele comportamentale specifice organizaţiei nu se realizează în mod automat, prin simpla lor existenţă în cultura organizaţională a sistemului social care le promovează. Pentru realizarea acestui proces, extrem de complex, este necesar să fie îndeplinite două condiţii minimale: 1. Din multitudinea lucrărilor de specialitate au rezultat două mari categorii de definiţii: Prima accentuează rolul individului în cadrul grupului, grupul fiind "un număr de persoane care comunică între ele, adesea doar pentru o anumită perioadă, numărul de membri trebuind să fie suficient de mic pentru ca fiecare persoană să fie capabilă să comunice cu celelalte «face-to-face».

O altă definiţie reprezentativă a acestei prime categorii, care are meritul de a o completa pe prima, este: "un grup este orice număr de persoane care intercondiţionează între ele, sunt psihologic conştiente de existenţa celorlalţi si percep că fac datând etica clientului din acel grup". Existenţa unui grup este, în aceste condiţii, condiţionată de: un număr redus de membri - face posibilă percepţia interpersonală directă şi reciprocă, ceea ce permite numeroase alte conexiuni interindividuale informaţionale, de atitudini etc.

A doua subliniază că important pentru existenţa unui grup este ca membrii să lucreze împreună, întrun anumit mod, pentru a atinge un obiectiv comun, şi nu intercondiţionarea directă dintre membrii lui: "un număr de indivizi care interacţionează, direct sau indirect, ca rezultat al unui interes comun sau pentru a atinge un obiectiv comun". Clasificarea grupurilor Există numeroase soluţii pentru clasificarea grupurilor. Prezentăm, în continuare, câteva din cele mai importante criterii de clasificare a grupurilor, din punct de vedere al conducerii lor.

Astfel, în funcţie de: 1. În primul caz, reflectă nevoile unei exprimări mai libere a unei părţi din grupul de lucru, de exemplu, mai ales când normele sunt impuse imperativ şi nu-i recompensează pe cei care le respectă.

Din punct de datând etica clientului al demersului nostru reprezintă cea mai interesantă clasificare a grupurilor. Distingem următoarele tipuri, pe care le vom descrie prin intermediul caracteristicilor lor: de comandă, cu următoarele caracteristici: au în componenţă un superior şi toţi subordonaţii săi direcţi; relaţiile dintre membri sunt definite prin structura organizatorică; sunt responsabile de îndeplinirea unei anumite sarcini sau activităţi; răsplata formală, respectiv sancţiunea, se folosesc pentru a evidenţia contribuţia fiecărui individ la realizarea obiectivelor organizaţiei.

De sarcină, care are drept caracteristici; sunt, de obicei, mai mici decât precedentele; sunt alcătuite din indivizi care trebuie, pentru a putea să realizeze o sarcină dată, să interacţioneze; relaţiile dintre membri sunt, de obicei, definite de organizaţie: acestea pot cuprinde roluri superioare sau subordonate, precum şi diferite grade de responsabilitate şi shanghai dating cultura în organizaţie; de obicei, cuprind indivizi care lucrează într-o strânsă proximitate; durata de existenţă a grupului poate depinde de natura şi complexitatea sarcinii de îndeplinit, în acest sens ele pot datând etica clientului permanente linia de asamblare sau temporare grup de analiză, marketing etc.

De prietenie, cu caracteristicile: se formează pe baza unor criterii sociale comune vârstă, etnie, idei, statut marital, sex ; integrarea în grup este consecinţa satisfacţiilor derivate din interacţiunea de grup; apartenenţa la grup este informală şi nu este definită prin structura organizatorică; grupurile pot avea obiective diferite de cele ale organizaţiei; structura grupului poate să nu semene cu cea a unei ierarhii formale organizaţionale.

De interese, ale căror caracteristici sunt: se bazează pe percepţia că un interes sau o dorinţă comună pot fi mai bine şi mai uşor îndeplinite printr-o acţiune de grup; se sprijină pe "forţa celor datând etica clientului obiectivul grupului este de a obţine o anumită dating boot boot show sau condiţie în organizaţie salarii, condiţii de muncă etc.

Eficienţa grupului În ce constă şi de ce depinde eficienţa grupului sunt probleme fundamentale ale utilizării teoriei grupurilor mici în conducere. În ceea ce priveşte eficienţa, putem puncta câteva dintre aspectele esenţiale: 1. Grupul va produce, ca regulă generală, o soluţie — decizie mai bună decât cel mai bun dintre componenţii săi pentru că ideilor lui i se vor adăuga frânturi de idei de la ceilalţi. Trebuie menţionat faptul că mărimea şi organizarea grupului reprezintă factori care pot atenua sau frâna acest avantaj.

Această constatare se explică fie datorită faptului că grupurile oferă adăpostul unei responsabilităţi colective, fie pentru că, în anumite limite, asumarea unor riscuri este considerată un lucru bun. Tindem să ne comportăm mai aventuros în grupuri decât în viaţa privată, unde nu trebuie să satisfacem un standard public. Factorii determinanţi ai eficienţei grupurilor Eficienţa grupurilor, în atingerea obiectivelor pentru care au fost constituite createdepinde de factorii pe care literatura de specialitate îi grupează în factori daţi grupul, scopul, mediul ambiantde intervenţie stilul de conducere, motivaţia, procesele şi procedurile şi de rezultate productivitatea muncii, satisfacţia muncii, motivaţia de competenţă.

Evident, gruparea nu este absolută. Pe diferite termene factorii pot trece dintr-o grupă în alta. De exemplu, pe termen scurt datând un coleg factori daţi, inclusiv grupul, pot fi analizaţi şi, firesc, trataţi drept factori de intervenţie.

Problema adaptării tînărului inginer în colectivul de muncă. Menţinerea autorităţii morale. Opinia publică în colectivul de muncă. Funcţiile şi obligaţiile inginerului-conducător.

Stiluri de conducere, principiile conducerii eficiente. Subalternii: relaţiile cu conducătorul. Pregătirea pentru negocierile de afaceri. Crearea imaginii. Negocierile au loc atunci când două părţi se întâlnesc pentru a conveni un acord.

În aceste condiţii, procesul de negociere capătă aspectul unui joc de război. Chiar este o luptă, în sensul că părţile aflate la masa tratativelor îşi confruntă forţele, aruncând în luptă artileria grea, sub formă de sancţiuni şi ameninţări cu formă de sancţiuni.

 • Datând un sfat de tip negru
 • Relație reciproc avantajoasă datând
 • ISBN
 • Euromotion Medical - Etică - Franța
 • Matchmaker dating site

Ca în orice luptă, procesul de negociere poate sfârşi printr-o victorie, în care ambele părţi, chiar şi aparent învingător, se retag pentru a-şi jeli pierderile şi obloji rănile. Este un joc în care ambele părţi încearcă să câştige. Există însă diverse convenţii şi reguli pe care părţile, deşi le adoptă formal sau le recunosc în mod tacit, în focul luptei este posibil să le încalce.

Etică vs morală - diferență și comparație - 2021 - Blogul

În mod obişnuit, o negociere are patru etape: 1. Pregătirea negocierilor: fixarea obiectivelor, definirea strategiei şi strângerea datelor; 2. Deschiderea; 3. Desfăşurarea de tratative; 4. Pregătirea negocierilor Negocierile au loc într-un climat de incertitudine. Nici una din părţi break modelul de dating ştie cât de solidă este poziţia adversarului, ce datând etica clientului în realitate şi până unde este datând etica clientului să meargă.

Părţile aflate în tratative nu ştiu în ce măsură ceilalţi sunt dispuşi la concesii sau cât de ferme le sunt convingerile. Trebuie luate două decizii: 1. În cazul sindicatului, care să fie etapele trecerii de la pretenţia de pornire spre acordul final, iar în cazul angajatorului, de la oferta iniţială la oferta de încheiere. Acest lucru depinde de spaţiul de manevră lăsat de părţile aflate în negociere; 2.

Care să fie pachetul de negociere pe care angajatorul e dispus să-l utilizeze în negociere, ca răspuns la pachetul avansat de sindicate. Angajatorul trebuie să urmărească asigurarea unor condiţii care să faciliteze concesii reciproce pe parcursul negocierilor.

Totodată, este foarte bine ca angajatorul să aibă în rezerve anumite condiţii pe care să le propună la un moment dat sindicatului în schimbul concesiilor pe care le-ar putea acorda. De exemplu, în schimbul majorării ofertei, angajatorul poate cere ca intervalul de până la intrarea în vigoare a deciziei convenite să fie mai lungă.

Legea este doar un instrument care ajută la protejarea acestei valori intrinseci. Etică profesionalălucrători ingineri și tehnici Dezvăluie punctul de vedere al copiilor implică o atitudine umană față de natură, concentrându-se pe conservarea mediului, utilizarea economică și rațională a resurselor naturale, disponibilitatea pentru o nouă inginerie și gândire tehnică. Etica profesională în domeniuştiinţă Dezvăluirea punctului de vedere al copiilor necesită o evaluare ridicată a științei în viața societății, păstrarea și dezvoltarea culturii, disponibilitatea de a apăra adevărul, de a căuta utilizarea realizărilor științifice în beneficiul oamenilor.

O calitate etică necesară a unui om de știință este capacitatea de a percepe corect criticile, de a revizui ideile eronate și de a combina conștiinciozitatea cercetătorului și responsabilitatea personală.

Știința condamnă invariabil carierismul, lăcomia, plagiatul însușirea dreptului de autor. De la muncitori din domeniuarte și mass-media Dezvăluie punctul de vedere al copiilor jurnaliști, scriitori, artiști, lucrători la radio și televiziune etc. Acesta vizează falsitatea, ipocrizia, oportunismul, măiestria, invidia, vanitatea și alte vicii.

Pedagogic Dezvăluie punctul de vedere al copiilor etica se bazează pe principii umaniste, morale, condamnă orientarea antiumanistă a procesului de educație și creștere; reglează comportamentul educatorului, profesorului în interesul copilului, asigură unitatea eforturilor personalului didactic, comunității și familiei. Respectarea strictă a normelor etice este o condiție prealabilă pentru succesul activității profesionale, servește la îmbunătățirea conștiinței publice și, de asemenea, contribuie la dezvoltarea societății și a indivizilor.

Glisați numărul 8 Comunicarea umană este diversă. Odată cu creșterea culturii, nivelul spiritual al oamenilor, nevoia de comunicare crește. Alocați o comunicare anonimă, de serviciu rol funcționaldatând etica clientului, intimă de familie. Rezumat Comunicare anonimă - interacțiunea dintre străini.

Acestea sunt orice conexiuni temporare, de exemplu, între locuitorii unui oraș, călătorii trenului, vizitatorii muzeelor. Oamenii se întâlnesc, comunică și se dispersează, de regulă, fără să se cunoască. Sunt anonimi, fără nume unul în raport cu celălalt. Rezumat Comunicare de serviciu funcțional-rol - contactul constant al persoanelor legate de interese și afaceri comune profesor - student, cumpărător - vânzător, medic - pacient, manager - subordonat.

În zilele noastre, diverse tipuri devin răspândite. Acest lucru este valabil mai ales pentru grupurile de tineri, asociațiile de interese sport, muzică, turism. Comunicarea informală poate avea loc și între colegi, dacă nu privește chestiuni oficiale ieșiri culturale, excursii turistice. Rezumat Comunicare intim-familie - contacte între cei dragi, membrii familiei.

Glisați numărul 9 Orice comunicare este asociată cu eticheta.

dating chitaristul site-ului isochron dating creaționism

Rezumat Etichetă pe banda din franceză - Abstract Eticheta este o parte integrantă a culturii externe a societății cultura comportamentului. Include acele cerințe care iau caracterul unei ceremonii strict reglementate și în respectarea căreia o anumită formă de comportament are o importanță deosebită.

În cele din urmă, eticheta exprimă conținutul principiilor de bază ale moralei. Glisați numărul 10 Cunoașterea și respectarea normelor și regulilor de etichetă contribuie la comunicarea armonioasă în orice activitate, inclusiv profesională.

viteza de legătură nordică dating care este limitarea datingului relativ

Cultura comunicării de serviciu este de obicei numităeticheta de serviciu. Disciplina datând etica clientului necesită woran erkennt man singur frauen și implementarea regulilor de etichetă, care se aplică și relațiilor din echipă. Iată câteva dintre ele. Dezvăluie punctul de vedere al copiilor Cel care intră în cameră după ceilalți este obligat indiferent de rang să salute întâi pe cei prezenți.

Iar cei prezenți nu răspund în cor, ca la datând etica clientului, ci doar cei care stau mai aproape, care se simt confortabil. Nu este necesar să strângi mâna tuturor atunci când întâlnești un grup mare de cunoscuți. Dar dacă te-ai oprit și ai dat mâna unui prieten care vorbește cu una sau două persoane pe care nu le cunoști, te rog, salută pe toți în același mod, chemându-te ca atunci când te-ai întâlnit prima dată.

A devenit o tradiție că subordonații sunt primii care îl întâmpină pe șef, dar șeful este primul care oferă o mână de strâns. Șeful întâmpină mai întâi o femeie, indiferent de poziția sa oficială. În același timp, unei fete tinere nu îi este rușine să-i salute întâi șefului. Este foarte plăcut când șeful este primul care salută veteranul senior al muncii.

Dar se întâmplă și ca liderul să nu răspundă la saluturile subordonaților. Un astfel de comportament subminează în mod inevitabil autoritatea sa. Prin urmare,când vii la serviciu, întâmpină-ți colegii, anunță-i că ești fericit să începi o zi de lucru cu ei, că pot conta pe ajutorul tău.

Se știe că nivelul de productivitate a muncii și natura relațiilor în producție depind de dispoziție. Iar starea de spirit, la rândul ei, depinde de circumstanțele vieții de zi cu zi și de capacitatea de a-ți controla starea de spirit. Zâmbetul și salutarea dimineața se dovedesc a fi un puternic stimulent al bunei dispoziții.

Totuși, același medic poate crede personal în dreptul unui pacient de a muri, conform moralei medicului. Deci, cei doi au semnificații foarte similare, dacă nu sinonime, inițial.

Creșterea în această perioadă și a posibilității de variabilitate a comportamentului unui individ separat, deși, în general, reglementarea obiectivă a comportamentului și a activității este foarte dificilă. Dacă mai devreme, atunci când o persoană nu a fost încă distansă de lumea animală, altruismul și colectivismul său au fost datorate numai naturii și instinctelor biologice, la o dată ulterioară o persoană începe deja să realizeze valoarea socială a altruismului.

În această perioadă, formarea treptată a relațiilor morale reale care reglementează interacțiunea oamenilor și a formelor existenței lor pe baza anumitor legi morale. Aceste legi sunt motivate nici o considerație pur utilă, ci referințe la tradiție, obicei, normă.

Etică : cele 11 principii ale noastre

În consecință, ele au un caracter mai mult sau mai puțin permanent și sunt absorbite de toți membrii comunității în copilărie în procesul de învățare și educație. Legile se schimbă numai sub influența circumstanțelor de urgență asociate cu diferiți factori naturali și sociali, cu schimbări în stilul de viață al oamenilor, dar în elementele de bază ale lor, sunt transmise din generație la generație sub formă de tradiții orale, legende, Porunci, interdicții.

Până în această perioadă include apariția primelor forme de asistență reciprocă a oamenilor, pre-conjuncție de caritate viitoare. Existența mai mare sau mai puțin stabilă a unui trib, imaginea și stilul vieții sale nu numai că este necesar, ci și asistență nu numai slabă, care nu se poate hrăni și de a rezolva alte datând etica clientului urgente de exemplu, după moartea capului Familia, brevewinner tribieni, membri ai familiei, dar oameni "din partea" care au căzut în trib în timp de pace.

Aparent, primele forte findhay ohio de asistență socială care au provenit tocmai în această perioadă a istoriei umane a fost furnizarea de adăpost și hrănirea, nu propriile lor călători, "străini" care au venit cu lumea.

Astfel de forme de asistență ar putea apărea numai dacă există deja tradiții de preocupări cu privire la triburile lor nevoiașe și potențialul economic crescut al tribului, aprovizionarea cu materiale relative. Cu toate acestea, într-o măsură mult mai mare, a fost necesară o reglementare morală a relațiilor dintre oameni și, în consecință, sa dezvoltat cu apariția familiei și a proprietății.

Primele principii morale moștenite de la Homo erectus au urmărit același scop de a păstra unitatea și coeziunea genului și în legătură cu aceasta - securitatea și viabilitatea acesteia și, prin urmare, au fost interzicerea acțiunilor și acțiunilor care au cauzat ostilitatea și distribuie între membrii comunității.

Interzicerea uciderii tribiei, respingerii și furtului proprietății sale, ca parte a căreia soția a fost cel mai adesea luată în considerare, precum și venerarea omniprezentă a persoanelor în vârstă, au avut un înțeles și întreținere specifice - conservarea integrității și a unității a comunității, a capacității sale de vitalitate și apărare, continuitatea tradițiilor și stilului de viață.

În integtremele, o astfel de interdicție nu a fost întotdeauna extinsă. Concluziile L. Gumilyev privind colectivismul și altruismul determinat din punct de vedere biologic și social, deși se referă la educația ulterioară - etosul, pot fi cu un grad mare de probabilitate aplicată formelor anterioare de comunități, până la hoarde primitivă: "pentru a înfrânge sau la minimumPentru a vă apăra, este necesar ca o etică altruistă să fie în interiorul etosului, în care interesele echipei devin mai sus personale.

Triburile slavilor și ale lui Rusov, care locuiau pe teritoriul actualii Rusia, nu au făcut nicio excepție în acest sens. Deoarece din moment ce din vremea străvechi trăiesc în populație și, prin urmare, sunt fericirea și nenorocirea în viață este considerată o chestiune comună. Strategia Mauritius, Adam Bremensky, Ibn Rusta, Ibn Fadlan și alți călători care au dating coats vintage note despre vizita lor în țările slave, unanim, în opinia că oamenii sunt mai ospitalieri, primitoare, prietenoși, milostivi și echitabili, decât popoarele slave, datând etica clientului că este dificil.

Confirmarea milarii, îngrijirea strămoșilor noștri îndepărtați poate servi numeroase surse folclorice - epice și basme, unde tipic era un astfel de complot: eroul, lovind locul nefamiliar potențialilor dușmani, declară necesitatea de a respecta legile ospitalității și necesită atenție și îngrijire pe care a făcut-o imediat și cu dușmani adezivi. Condițiile climatice dure care determină metoda de gestionare, au făcut slavii cu colectivi naturali și au provocat cazare și activități comune ca fiind cele necesare și numai posibilele forme de existență.

În această perioadă a istoriei rusești, asistența comunității a fost dezvoltată pe scară largă. Nu numai triburile nu ar putea întotdeauna să se bazeze pe ajutor și să-și susțină vecinii în caz de nevoie, dar și de oameni ai altora. Cu obiecte străine care au venit la slavii cu scopuri pașnice, s-au transformat exclusiv cu atenție, oferindu-le cu ajutor și protecție și chiar captivi de la slav după un anumit timp a primit libertate.

Da, iar convertirea prizonierilor a fost mai moale decât alte popoare, care rezultă din lucrările călătorilor și comercianților din acea perioadă.

Astfel, se poate concluziona că triburile slave deja în acest sens perioada timpurie Poveștile divizării pe "lor" și "străinii" au fost mai puțin clare, iar etica relațiilor, în special, datând etica clientului asistenței reciproce, răspândită pe aceștia și alții mai mult sau mai puțin, desigur, cu condiția ca "ceilalți oameni" să fie pașnică și nu suportă amenințările de genul sau tribul slavic. Chiar și interneții au primit drepturi egale cu slavii, dacă, rămânând printre ei, "nici o aparență a credinței lor creștine" conform lui Adam Bremenskyadică, nu a insultat slavii lumii din lume bazate pe vechea religie păgână.

Primul, cel mai frecvent și obiectiv, din punctul de vedere al nevoilor de reședință și activități comune ale oamenilor, principiile morale, remarcat de istorici și etnografi din toate națiunile Pământului, au fost consolidate în continuare în normele și poruncile religioase, și mai târziu în legile seculare.

Introducerea Ortodoxiei în Rusia ca religie și ideologie oficială a făcut-o dogme bazează opiniile etice ale populației credincios. Cel mai bine cunoscut Arc de standarde și reguli religioase care se extind la fundațiile etice ale coexistenței umane este Biblia.

Vechiul Datând etica clientului, Cartea sacră a evreilor, conține normele și regulile care reglementează nu numai culturile pur, laturile religioase ale vieții, ci și comportamentul în viața de zi cu zi. Acesta este cuprins în Vechiul Testament și cerințe etice, prescriu asistență unui coleg de călătorie și persoană străină. Deci, în Vechiul Testament, în mod repetat din gura lui Dumnezeu, oamenii primesc un mizerabil să facă bine, pentru că este plăcut lui Dumnezeu și, dimpotrivă, o persoană va pedepsi de la el pentru păcatele și infracțiunile perfecte.

Nararea primei crimă în istoria omenirii nu conține atât de mult legală ca evaluarea etică a faptei: "Și Domnul a zis lui Domnului Kain: De ce ai supărat? Și de ce ți-ai făcut fața? Dacă faceți bine, atunci nu ridicați fețele? Și dacă nu faci bine, atunci ușa este păcatul; El vă implică singur, dar sunteți dominanți de el " Geneza 4; 6, 7.

Crima lui Cain va fi pedepsită de Dumnezeu.

 1. TUTORIAL: Etica muncii sociale. Medvedeva g.p.
 2. Etică vs morală - diferență și comparație - - Blogul
 3. Morala şi etica profesională.
 4. Banner de fier
 5. Cel mai frecvent utilizat mecanism este codul etic.
 6. More Etică : cele 11 principii ale noastre La Euromotion, mândria noastră este de a avea un impact pozitiv asupra lumii care ne înconjoară.
 7. Sunt determinate standardele etice caracteristici specifice activități profesionale care vizează o persoană în anumite condiții ale vieții sale, activități, relații cu societatea, echipa și alte persoane.
 8. Morala şi etica profesională. Obiectul de studiu al eticii profesionale - sanatatepentrutoti.ro

El este observat pentru ambalarea veșnică: "Și Domnul ia spus: Căci toată lumea care la ucis pe Cain, ezită totul" Geneza 4, Aceste linii din Vechiul Testament necesită de la o persoană să facă bine: un om bun, milostivul poate privi în mod deschis ochii oamenilor, fără a ascunde fața; El se bucură de respectul pentru triburi - acest lucru corespunde ideilor despre normă.

Se poate concluziona că, în înțelegerea vechilor evrei și a israelienilor să nu facă oameni de bine, să fie purtați, cruzi egoiste - rușinoase, imorale; Ca rezultat, un non-mușchi, un om crud a fost condamnat de comunitate. Același text conține o interdicție privind uciderea neautorizată: chiar dacă o persoană este vinovată și merită pedeapsa cu moartea, justiția nu ar trebui să se transforme într-o autosuficiență, să minimizeze conturile personale, răzbunarea sângelui, vrăjmășia tribală, însămânțarea unui comerț cu amănuntul între triburi și slăbirea întreaga comunitate.

Din moment ce vecinii și prietenii părților războinice sunt s-au dovedit în mod voluntar sau involuntar să fie atrași într-un bar, poate lua un caracter de masă necontrolat, ceea ce duce la slăbirea și chiar distrugerea genului.

Cu toate acestea, cele mai complete porunci morale sunt ghidate de care au nevoie în condiții de reședință compactă și în practica activităților comune sunt cuprinse în a doua carte a Torei - rezultatul. Profetul Moise, așa cum spun ei în această carte, au primit o poruncă pe Muntele Sinai din gura lui Dumnezeu datând etica clientului și apoi din mâinile Lui - bătut pe material plăci de piatră : "Citiți-vă tatăl și mama voastră, astfel încât zilele voastre să fie pe teren, pe care DOMNUL, Dumnezeul vostru le dă.

dating glass glass vorbind engleza din paris

Dont ucide. Nu fura. Nu pronunți mărturia falsă vecinului vostru. Nu vrei ca casa ta a vecinului tău; Nu doresc vecinul soției tale, nici sclavul său, nici sclavul lui, nici voia lui, nici măgar, nimic pe care vecinul tău este " ex.

Aceste cerințe morale pentru comportamentul și acțiunile unei persoane care trăiesc în comunitate reprezintă baza existenței comune a oamenilor. Acestea se repetă în cărțile lui Torah Levit Lev 19;29, și Deuteronom de.

Ce se poate găti din calmar: rapid și gustos

Vechiul Testament necesită și asistă pe cei săraci în nevoie și vorbim despre sprijinul moral datând etica clientului asistența financiară: "Dacă aveți un sărac de la frații voștri, într-una din locuințele voastre, pe țara Domnului vostru, Dumnezeul vostru vă dă: nu este inima voastră și nu-ți pare rău mâinile înaintea fratelui tău.

Dar îți deschizi mâna și-i dai un împrumut, privindu-i nevoia, ce are nevoie. Pentru cerșetori vor fi întotdeauna printre țara voastră; Prin urmare, vă poruncesc: tăiați fratele tău fratele tău, săraci și gândurile tale pe pământul tău " Dev. În aceste linii din Vechiul Testament, este posibil să se vadă o diviziune clară și clară pe cont propriu și străini: cu propria lor, adică unitățile și triburile care trăiesc "pe pământul tău", au urmat destul de mult, în mod milostiv, Luând în considerare normele și principiile morale care necesită ajutor cuprinzător în nevoie.

O astfel de diviziune pe "lor" și "străini" a fost regula obișnuită pentru istoria antică, când s-au datând etica clientului războaie permanente și crude între statele vecine, națiunile, triburile.

Ellina disprețuiește barbarii, slavii - Pogatan, evreii ortodocși sunt incorecți. Normele morale de mult timp au fost în natură națională. Engels a remarcat că " Creștinismul bazat în principal la Noul Testament, în contrast cu iudaismul, nu reglementează atât de strict viața de zi cu zi, comportamentul și acțiunile sale în diferite situații de viață în Vechiul Testament conține de interdicții și reglementări pe care credinciosul ar trebui să le îndeplinească credinciosul - Mai degrabă stabilește criterii etice și sociale și norme, ghidate de faptul că credinciosul trebuie să-și determine în mod independent comportamentul.

Ortodoxia, răspândirea treptată printre populația orașelor și satelor rusești, nu a contrazic ideile etice ale lui Rusich pentru nevoia de a ajuta pe cei care au nevoie și urmează tradițiile vechi de vârstă ale milei. Timpul predominant al creștinismului și, în special, în ortodoxie, propriile principii etice privind ajutorul și sprijinul suferinței, săraci, săraci și orfani, repetarea parțială repetă a Vechiului Testament, emise și comandate și, în anumite privințe, au contribuit la acestea atenuare suplimentară.

Ortodoxia, ca o ramură a creștinismului, este o religie supranațională și nu împărtășește oamenii de naționalitate, rasă, culoarea pielii, nivelul bogăției materiale sau alte caracteristici; Singurul criteriu al diviziunii - credință, ca urmare a cărora toți oamenii care mărturisesc creștinismul sunt "frați în Hristos".