Dec datează managerul său

Importanţa studiilor Hawthorniene. A fost una din primele lucrãri care aplica descoperirile realizate în psihologie în noua ştiinţă.

The main currents mentioned are: classic, behaviorist, quantitative and contemporaneous. Multe dintre teoriile ce stau la baza ştiinţei managementului datează din perioada industrială.

Extinderea fabricilor, caracteristică acestei perioade, a impus găsirea de noi idei pentru conducerea mai eficientă a acestora. Ei au fost urmaţi de alţi specialişti, care au formulat principiile şi teoriile care stau la baza principalelor abordări şi şcoli de management.

Evoluţia ştiinţei managementului este ilustrată în figura 1. Contribuţii preclasice Perioada preclasică a mangementului este cuprinsă între mijlocul secolului XIX şi începutul secolului XX. Robert Owen - a fost un om de afaceri britanic care a subliniat importanţa resurselor umane.

EVOLUŢIA ŞTIINŢEI MANAGEMENTULUI

Fiind proprietarul unei fabrici de bumbac în New Lanark, Scoţia, el a fost interesat în studierea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale angajaţilor sãi.

Lucru obişnuit în acea perioadă, în fabrică erau angajaţi — de copii, care lucrau 13 ore pe zi, cu o pauză de masă de o oră şi jumătate. Deşi partenerii săi de afaceri nu au fost de acord cu ideile lui, el a încercat să îmbunătăţească condiţiile de muncă şi de viată ale angajaţilor săi, prin: repararea străzilor, construirea de locuinţe, de spitale şi de şcoli în New Lanark. În acele vremuri, Owen era considerat radical, însă acum opiniile lui sunt larg acceptate.

Ideile sale au stat la baza mişcãrii privind relaţiile umane. El a realizat primul calculator mecanic şi a pus bazele computerului de astăzi. Dificultăţile cu care s-a în îndeplinirea proiectelor sale l-au determinat să caute noi modalităţi de îndeplinre a obiectivelor sale.

Babbage a descoperit că nu numai activităţile fizice ci şi cele mentale pot face obiectul specializării. El a elaborat un plan de participare la profit a angajaţilor, care cuprindea două categorii de beneficii: recompense pentru ideile inovatoare şi prime a cãror valoare depindea de profitul realizat de fabrică. Henry R. Towne a subliniat necesitatea delimitării managementului ca ştiinţã.

El a observat dating site-ul bang deşi foarte puţine persoane posedă atãt calitãţi tehnice cãt şi manageriale, acestea sunt absolut necesare pentru obţinerea eficienţei.

Deşi au analizat aspecte diferite ale managementului, studiile reprezentanţilor perioadei preclasice au fost incomplete. Ei s-au concentrat îndeosebi pe soluţionarea unor probleme specifice, evidente, din domeniul organizării producţiei.

Până la apariţia lucrării lui Towne, preclasicii nu au considerat managementul o ştiinţă de sine stătătoare. Ei însă au fost deschizători de dec datează managerul său în acest domeniu, iar ideile lor au rezistat timpului. Şcoala clasică Apelul lui Henry Towne de a fundamenta managementul ca ştiinţă de sine stătătoare a reprezentat punctul de plecare pentru clasicii managementului. Şcoala clasică s-a concentrat asupra găsirii modalităţilor de creştere a eficienţei muncii şi organizaţiei.

Aceasta cuprinde 3 abordări: managementul ştiinţific, managementul administrativ şi cel birocratic.

(PDF) EVOLUŢIA ŞTIINŢEI MANAGEMENTULUI | Johann Golomann - sanatatepentrutoti.ro

Managementul ştiinţific Managementul ştiinţific reprezintă modelul de abordare potrivit căruia trebuie studiată ştiinţific, pentru a o îmbunătăţi şi a o face eficientă. Reprezentanţii de seamă ai acestui curent sunt: Frederick Taylor, G. Provenind dintr-o familie relativ înstărită din Dec datează managerul său, Taylor a lucrat ca ucenic la o tipografie şi apoi ca mecanic la o firmã locală. Mai târziu a lucrat la firma Midvale Steel, unde a promovat rapid de la funcţia de muncitor la cea de inginer şef.

Aici a avut ocazia de a studia o serioasă problemă de producţie, respectiv acţiunea deliberată a muncitorilor de a lucra la mai puţin decât capacitatea normală. Taylor a concluzionat că muncitorii lucrau mai puţin decât capacitatea lor de muncă din trei motive. În primul rând, ei credeau cã o creştere a productivitãţii va determina reducerea locurilor de muncã.

În al doilea rând, sistemul de salarizare încuraja ritmul de lucru redus. De exemplu, unele companii nu ofereau avantaje salariale celor care depăşeau norma zilnică.

Astfel, muncitorii nu erau încurajaţi să exceleze în muncă. În al treilea rând, metodele de lucru erau învechite şi ineficiente. Taylor considera cã managerii puteau rezolva aceastã problemă prin dezvoltarea ştiinţei managementului, la baza căreia să stea următoarele principii:! Studierea ştiinţifică a fiecărei sarcini de lucru şi găsirea celei mai bune metode de îndeplinire a acesteia. Alegerea atentă a executanţilor şi pregătirea acestora în vederea folosirii metodei ştiinţifice alese.

Cooperarea deplină cu muncitorii pentru a se asigura că folosesc corect metoda de lucru. Împărţirea activităţilor şi responsabilităţilor, astfel încât managerii săã răspundă de planificarea metodelor de lucru, iar muncitorii să răspundă de executarea lor întocmai.

Articol principal: Funcțiile managementului. Funcția de previziune cuprinde ansamblul acțiunilor prin care se stabilesc obiectivele organizației pe termen scurt, mediu și lung, se formulează modalitățile de realizare a lor și se fundamentează necesarul de resurse. Funcția de organizare cuprinde ansamblul acțiunilor prin care se constituie sistemul conducător, sistemul condus și sistemul legăturilor dintre acestea. Funcția de coordonare cuprinde ansamblul proceselor prin care se armonizează deciziile managerului cu acțiunile subordonaților. Coordonarea are la bază comunicarea, ca modalitate concretă de realizare a acțiunilor acestei funcții a managementului.

Ideea centrală în studiile lui Taylor a fost aceea că pentru realizarea sarcinilor de lucru trebuie să se apeleze la utilizarea unor metode ştiinţifice şi nu la experienţa lucrătorilor. Aceastã teorie presupune descompunerea sarcinii de lucru în elementele sale componente, eliminarea mişcărilor inutile, determinarea celei mai bune metode de realizare a sarcinii titus dating cronometrarea acesteia pentru a se determina producţia ce poate fi realizată într-o zi.

Un faimos studiu realizat de Taylor este cel asupra lopeţilor. Până la implementarea managementului ştiinţific, muncitorii veneau la lucru cu instrumentele proprii. Taylor a observat că dec datează managerul său diferite materiale trebuiau folosite lopeţi de greutate diferită.

dec datează managerul său

De aceea a propus realizarea unor lopeţi diferite în funcţie de materialul ce trebuia manipulat. Rezultatul a fost creşterea productivităţii de la 16 tone de material manipulate pe zi la 59 tone. Taylor a fost cel care a propus renunţarea la sistemul liniar de organizare şi constituirea de colective specializate financiare, de organizare etc. Aceste colective echivalente cu departamentele funcţionale, de mai târziu aveau, în concepţia dec datează managerul său Taylor, competenţă decizională asupra executanţilor.

The main currents mentioned are: classic, behaviorist, quantitative and contemporaneous.

Fără îndoială, ideile inovatoare ale lui Taylor sunt valabile şi astăzi. Totuşi, utilizarea managementului ştiinţific poate conduce uneori la supraspecializare, fapt care determinã resentimente din partea muncitorilor, scãderea calitãţii, absenteism şi monotonie.

Dintre limitele ideilor lui Taylor, specialiştii în management remarcă1:!

dec datează managerul său

Barth a fost, timp de câţiva ani, un asociat apropiat al lui Taylor, pentru ca ulterior să lucreze independent în calitate de consultant în management. Ca matematician, Barth dezvoltă unele formule matematice care să-l ajute pe Taylor să-şi pună în aplicare ideile.

Funcțiile managementului - Wikipedia

Familia Gilbreth. Alţi susţinători ai managementului ştiinţific sunt Frank — şi Lillian — Gilbreth. Deşi Frank avea posibilitatea de a urma Institutul de Tehnologie din Massachusetts, dec datează managerul său a decis să devină constructor, datorită importanţei acordate în acele timpuri acestei meserii.

Totul despre tensiunile din PNL. Reacția nervoasă a lui Orban

În timp ce se ocupa cu instruirea tinerilor zidari, el a observat ineficienţa care domnea chiar şi în rândul meşterilor cu experienţă. Pentru remedierea acestei situaţii a propus folosirea aburilor în zidărie. Frank a proiectat schele pentru diferite dec datează managerul său de activităţi şi a elaborat norme precise pentru compoziţia mortarului.

Aplicând aceste inovaţii, muncitorii conduşi de el şi-au mărit productivitatea de la la cărămizi pe zi. Frank s-a cãsãtorit cu Lillian Moller, care l-a ajutat în cercetările sale, în timp ce îşi pregătea doctoratul în psihologie.

A fost una din primele lucrãri care aplica descoperirile realizate în psihologie în noua ştiinţă.

Funcțiile managementului

La insistenţele editorului, numele autoarei a fost tipãrit prescurtat L. Gilbreth, pentru a ascunde faptul cã este femeie. Economică, Bucureşti, În cadrul analizei, sarcina de lucru se descompune în părţile sale componente, iar sinteza recompune sarcina astfel încât să conţină doar acele elemente care o fac eficientă. Ea a acordat un interes deosebit laturii umane a managementului ştiinţific, susţinând că rolul managementului ştiinţific este să ajute oamenii să-şi dezvolte acele calităţii şi aptitudini care le permit să atingă eficienţa maximă.

În anulFrank a murit neaşteptat, în urma unui atac de cord. Lillian şi-a continuat munca şi studiile, devenind, în final, profesor de management la Purdue University. Lillian Gilbreth este prima femeie care a avut o contribuţie majoră la dezvoltarea managementului. Henry L. Gantt — Gantt a fost unul din prietenii lui Taylor, lucrând cu acesta la câteva firme, inclusiv la Midvale Steel şi Bethleem Steel.

Management - Wikipedia

Ulterior, Gantt a devenit consultant independent şi a adus câteva contribuţii proprii la dezvoltarea managementului. De asemenea, el a elaborat un sistem de salarizare care oferea avantaje salariale atât dec datează managerul său care depăşeau norma zilnică de lucru, cât şi supraveghetorilor acestora. Acest sistem încuraja supraveghetorii să sprijine executanţii care întâmpinau greutăţi.

Managementul birocratic O altã ramură a managementului clasic este managementul birocratic. Această abordare se concentrează asupra raţionalizării activităţilor unei organizaţii. Reprezentantul de seamă al birocratismului este sociologul german Max Weber. Max Weber — s-a născut într-o familie influentă, cu puternice legături politice şi sociale. A fost consultant, profesor şi scriitor. Deoarece era o figură populară, a reuşit să aducă multe contribuţii la dezvoltarea unor discipline universitare precum managementul, sociologia, economia şi filozofia.

În formularea ideilor sale, Weber a criticat practicile sociale ale epocii şi nepotismul. De exemplu, în acea perioadă doar aristocraţii puteau să devină ofiţeri în armata prusacă sau să deţină funcţii importante în guvern. Weber a observat că această situaţie nu numai că nu este corectă, dar crea şi risipă de resurse umane.

El a precizat că atunci când conduci o organizaţie angajând pe cine cunoşti şi nu pe cine se pricepe să facă lucrul bine, eficienţa activităţii scade. El a folosit termenul de birocraţie pentru a identifica organizaţiile mari a căror activitate se desfăşoară pe baze raţionale. Totuşi, caracteristicile stabilite de Weber sunt în avantajul organizaţiilor.

Managementul administrativ are ca obiect de studiu principiile ce pot fi utilizate de manageri pentru a coordona activitãţile într-o organizaţie.

dec datează managerul său

Principalii reprezentanţi ai acestui curent sunt: Henri Fayol şi Chester Barnard, ambii directori ai unor mari firme. Henri Fayol — Industriaş francez, Henri Fayol s-a născut într-o familie de burghezi din Lyon.

Având specializarea de inginer minier, el a ajuns în anul director al unui combinat metalurgic. Când a preluat firma, aceasta se confrunta cu mari dificultăţi financiare.

Sub conducerea sa, aceasta a devenit o firmă de succes, cu o puternică stabilitate financiară. Fayol era convins că se pot dezvolta teorii cu privire la managementul unei firme, teorii care apoi pot fi aduse la cunoştinţa persoanelor cu funcţii administrative.