Scopul principal al întâlnirii este divertismentul și distracția

Şi presa din Republica Moldova, din această perspectivă, nu este o excepţie. Aşa s-a născut biserica condusă de cerinţele pieţei, hrănind apetitul veşnic nesătul după distracţie al societăţii în general.

Romeo Moise Georgeta STEPANOV Producţiile mediatice de divertisment: între utilitate şi distracţie Graniţa dintre jurnalism şi divertisment n-a fost niciodată clară şi devine din ce în ce mai puţin vizibilă: presa populară a privilegiat întotdeauna divertismentul, mijloacele de comunicare recurgând la el în toate producţiile.

Definiția jocului - Ce este, semnificație și concept - Vocabular -

Extinderea este aproape inevitabilă: o ştire poate fi interesantă, dar fără importanţă şi, dimpotrivă, putem învăţa multe distrându-ne. Atât jurnalismul cât şi divertismentul informează şi formează. Scopurile urmărite însă, diferă: pe de o parte, o informare exactă şi utilă, şi, de cealaltă, distracţia, care să nu fie nocivă nici pentru individ, nici pentru societate.

Important este ca publicaţiile periodice să asigure o ierarhizare corectă, din perspectiva delimitării ştirilor distractive de cele importante, în scopul privilegierii celor care au o utilitate sporită şi pot viza viaţa unui grup social, a societăţii unei ţări, a umanităţii. Divertismentul media nu este deloc de dispreţuit. Insă el nu trebuie să îndepărteze sau să vulgarizeze informaţia veritabilă şi să ocupe un loc dominant.

Efectele producţiilor mediatice de divertisment conferă mijloacelor de informare în masă mai multe roluri: terapeutic, cathartic, de eliberare, de descărcare, de educare. Obiectivele funcţiei de divertisment se rezumă, astfel, în: distracţie, relaxare, culturalizare, educaţie. Or, de multe ori, întru sporirea accesibilităţii informaţiei culturale sau chiar ştiinţifice, divertismentul mediatic se contopeşte cu factorul socio-cultural şi se extinde asupra tratării informaţiilor de orice fel.

Există indivizi care utilizează mass-media mai mult ca mijloace de evaziune cei mai expuşi consumului evazionist sunt anxioşii, neliniştiţii, frustraţii, cei care resimt mai scopul principal al întâlnirii este divertismentul și distracția tot felul de insatisfacţii, care îşi fac mereu tot felul de griji ; 4.

Divertismentul a devenit un mod de viaţă pentru fiecare dintre noi, conştient sau nu, el s-a răspândit în toate sferele societăţii şi culturii. Aceasta înseamnă că divertismentul devine supra-ideologia oricărui discurs Funcţia de divertisment are avantajul de a mări accesibilitatea mesajelor mediatice graţie asamblării evenimentelor întrun limbaj uşor de înţeles, într-o formă simplistă şi un conţinut superficial. Astfel de informaţii sunt livrate în flux permanent şi dating tjeckien bazele noii culturi a lumii contemporane — cultura mozaicată — în care fiecare individ şi fiecare colectivitate se poate regăsi în produse spectaculoase, variate, accesibile şi neobositoare.

Toate produsele mediatice de divertisment răspund nevoii oamenilor de relaxare, de odihnă, de evadare din grijile cotidiene. Din punct de vedere psihologic, această funcţie răspunde necesi- tăţii umane — instinctului ludic, dar reprezintă şi o supapă de siguranţă pentru tensiuni psiho-sociale.

 1. Cum se creează profil de dating
 2. Dating mtf
 3. Dating globe și mail

Este vorba de o necesitate a oamenilor de a se smulge din realitatea tensionată şi de a evada spre un confort psihic. Această necesitate se acoperă prin periodicele care conţin un anumit volum de informaţie distractivă şi interactivă: diferite concursuri, teste, topuri, etc. Urmărind această informaţie, publicul are posibilitatea să se recreeze, să se reconforteze şi să se distragă de la unele probleme cotidiene sau, pur şi simplu, să-şi petreacă askmen dating sua într- un mod distractiv.

În acelaşi timp, audienţa mass-media poate să-şi completeze şi bagajul de cunoş- tinţe. Acest lucru a fost sesizat imediat de către public şi, în rezultat, a crescut simţitor cererea pentru un astfel de gen de informaţie.

Divertismentul de presă s-a situat în topul preferinţelor cititorilor. Faptul în cauză a determinat instituţiile mediatice să-şi revadă viziunea asupra conceptului de ziar şi s-o ajusteze la noile solicitări ale publicului. De regulă, divertismentul este un compartiment indispensabil al publicaţiilor adresate tinerilor, femeilor, al publicaţiilor culturale. Acestea se orientează spre un public mai puţin interesat de articole scrise în spiritul jurnalismului tradiţional.

Calitatea de membru se poate - și nu se poate - deduce

Dar anumite elemente de divertisment nu pot fi excluse nici din publicaţiile care se vor a fi cu un statut mai înalt — cele tematice sau aşa-zisele broadsheet-uri. Sunt nişte nuanţe care vin să dilueze imaginea generală grea a publicaţiei. În acelaşi timp, devin şi un fel de momeală pentru cititori care, la rândul lor, caută un alt fel de articole, un alt mod de interpretare jurnalistică a aceloraşi situaţii şi probleme.

Pentru a satisface aceste necesităţi şi, concomitent, pentru a avea succes pe piaţa informaţională, multe publicaţii periodice şi-au modificat structura interioară, exterioară, precum şi modalitatea de abordare a evenimentelor.

Actualmente, tot mai mulţi cititori utilizează mass- media ca principalul furnizor de bunuri destinate ocupării timpului liber. Divertismentul prin media este cea mai accesibilă formă de loisir, atât din punct de vedere al costurilor, cât şi din punct de vedere al timpului. Funcţia de divertisment asigură marile tiraje presei scrise profilul dating michael cupru finanţarea, prin publicitate, a presei audio-vizuale.

Dar, prin oferta ieftină, s-a produs o deplasare dinspre divertismentul de calitate spre divertismentul care nu necesită familiarizarea cu practicile culturale tradiţionale şi care, dimpotrivă, coboară în infantilism.

cum se creează un profil bun de dating

Acest lucru este îndeosebi evident în cazul ediţiilor de week-end ale ziarelor, ediţii care seamănă tot mai mult la conţinut cu revistele- magazin. Tabloidizarea, în special cea a ştirilor, poate fi rezultatul evitării în mod intenţionat a subiectelor serioase, de investigaţie.

Se oferă, astfel, o idee falsă şi exasperantă despre societate [4]. Această realitate conduce la constituirea unei societăţi imaginare, efemere, unde toate subiectele sunt tratate în formă de divertisment. Procesul de spectacularizare a realităţii distruge cultura tradiţională şi impune o cultură minoră, străină, chiar o pseudo-cultură, vulgarizează temele civice şi transformă confruntările politice în spectacole ale puterii.

Afirmaţiile mincinoase şi tendenţioase, făcute cu scopul de a discredita onoarea sau reputaţia personajelor, de a-i pune într-o lumină falsă sau, pur şi simplu, de a suscita curiozitatea publicului reprezintă întreg conţinutul revistei.

Este vădit faptul că, în goană după senzaţional, această publicaţie periodică încalcă toate regulile jurnalistice şi normele deontologice. De obicei, jurnaliştii justifică superficializarea conţinutului publicaţiilor periodice prin faptul că majoritatea publicului are nevoie şi cere tocmai acest gen de informaţie.

Afirmaţia respectivă este însă un neadevăr, or, publicul alege din ceea ce i se oferă, iar abundenţa de produse subculturale, subumane şi mahalagizarea spaţiilor, care cuprind deopotrivă pe realizatori şi cititori, îndreaptă societatea spre destinaţii caracteristice creşterii entropice.

Lucruri de făcut în Bangkok

Dar rubricile de divertisment, pe care le găsim de obicei în ziarele autohtone, nu doar relaxează şi distrează. Divertismentul de presă are şi potenţial educaţional. Într-un mod subtil acesta poate şi să educe sau să instruiască societatea. Această instruire se realizează prin intermediul jocurilor de logică, cuvintelor încrucişate, testelor psihologice, materialelor informative şi ana- litice etc.

În goana după informaţie exhaustivă, cititorul nici nu sesizează trecerea lentă de la informaţia grea şi de rutină la un alt nivel, mai lejer şi mai uşor de perceput, fapt ce facilitează asimilarea valorilor şi a standardelor promovate de presă. Aici temele economice, politice, sociale, culturale sunt abordate prin prisma divertismentului, fapt ce le face mai atractive şi pe înţelesul tuturor.

Libertatea îşi găseşte expresie în toate materialele, inclusiv pe copertă, revistele, astfel, oferind şi o lecţie de stil. Informaţia educativ-culturală din aceste publicaţii periodice — despre cărţi, muzica, film, teatru, expoziţii, etc. Educarea prin intermediul divertismentului impune jurnaliş- tilor anumite rigori în ceea ce priveşte selectarea evenimentelor şi alegerea unghiului de abordare.

Selectarea evenimentelor din perspectiva valorilor sociale şi determinarea unghiului optimal de abordare asigură o calitate înaltă divertismentului de presă şi presupune sporirea efectelor educaţionale ale acestuia. Deteriorarea calităţii divertismentului are consecinţe asupra calităţii publicului mentalităţii, comportamentelor şi, în fine, asupra calităţii vieţii sociale.

Şi, dimpotrivă, un divertisment de calitate, care educă prin loisir, poate avea efecte pozitive. Aşadar, actualmente divertismentul a devenit parte componentă a jurnalismului.

Parcuri de distracții din Bangkok

Şi presa din Republica Moldova, din această perspectivă, nu este o excepţie. Pe lângă informaţiile actuale şi de interes public, publicaţiile periodice oferă cititorilor şi pagini de divertisment. Spaţiul rezervat informaţiei de divertisment este variabil de la o publicaţie la alta şi depinde de periodicitatea, volumul şi specializarea ediţiilor.

v dating un ventilator

Referitor la conţinutul divertismentului putem afirma că, în mare parte, el este similar în toate ziarele autohtone, indiferent de statutul, periodicitatea sau volumul acestora. Rubrici cu teste şi concursuri, programul TV, bancuri, cuvinte încrucişate de tip scandinav, afişe, horoscoape şi relatări despre vedete, descoperiri şi întâmplări neobişnuite sunt elemente indispensabile ale rubricilor de divertisment în toate publicaţiile periodice.

Mediatizarea show-business-ului, a vieţii şi activităţii vedetelor şi celebrităţilor a devenit o normă pentru jurnaliştii din domeniu. Este îmbucurător faptul că coraportul dintre informaţia despre vedetele din afara ţării de obicei, preluată din Internet sau de la agenţiile de presă şi informaţia despre vedetele autohtone este în favoarea celei de-a doua categorii.

Ştiri, interviuri, reportaje, sondaje de opinie — toate - materiale de autor — conferă divertismentului individualitate, scopul principal al întâlnirii este divertismentul și distracția şi credibilitate.

Prin promovarea valorilor culturii naţionale, divertismentul autohton capătă vădite nuanţe educativ-culturale.

software-ul de date de rețea socială

Cuvintele încrucişate sunt un produs mass-media primele cuvinte încrucişate au fost compuse telefon dating în sua jurnalistul Artur Winn şi au tot dreptul la existenţa mediatică. Cuvintele încrucişate permit cititorilor să se relaxeze, dar şi să se distreze intelectual. De remarcat faptul că pentru moment, o bună parte din paginile de divertisment ale ziarelor autohtone poate fi calificată drept jurnalism de calitate şi constituie un element esenţial al marketingului.

Primele informa- ţii de divertisment le întâlnim deja pe pagina a doua informaţie despre datele meteo, schimb valutar. Paginile tematice de actualitate, cu informaţii din domeniul social, politic, economic sunt divizate în două părţi prin intermediul unei pagini cu un conţinut mai relaxant, cu o încărcătură informativă mai uşoară.

Pagina de recreere conţine de regulă o istorie a unei persoane, fie acesta un cititor sau o personalitate special intervievată, şi are menirea să mai dilueze din seriozitatea şi caracterul sobru al celorlalte articole.

Ultimele trei pagini: show, sport şi diverse sunt dedicate în exclusivitate divertismentului. Astăzi încă e prematur să vorbim despre o tradiţie a jurnalismului de divertisment din Republica Moldova.

 • divertisment - definiție și paradigmă | dexonline
 • Your browser does not support iframes.
 • (DOC) Georgeta STEPANOV Producţiile mediatice de divertisment | Romeo Moise - sanatatepentrutoti.ro
 • Lucruri de făcut în Bangkok Divertismentul în Bangkok este atât un program spectaculos nocturn, cât și un masaj tailandez relaxant.
 • Mail online site-ul de dating rusesc
 • În general, aceasta este perioada de timp care rămâne în urma muncii plătite și a completării altor responsabilități.
 • Sunt deductibile taxele pentru cluburi și organizații? - Afaceri -
 • Divertismentul - Partea 1

Nici ziarele şi nici revistele autohtone nu pot oferi un aliaj reuşit între divertisment şi jurnalism. Pentru că unele dintre acestea, chiar dacă oferă un produs de calitate, au un preţ mult prea mare, altele, cu un preţ rezonabil, au o calitate destul de proastă. Oricum, mijloacele de comunicare moldoveneşti încearcă să facă eforturi de inovare, de promovare a formelor relevante ale creaţiei: literatură, muzică sau arte plastice.

Or, jurnaliştii au conştientizat că pentru a deservi bine publicul, mass-media au datoria nu doar de a distra şi relaxa, ci şi de a forma gustul estetic sau de a-l cultiva. Aşadar, actualmente putem observa o tendinţă de simplificare a conţinutului scopul principal al întâlnirii este divertismentul și distracția periodice. Pe măsură ce viaţa din marile oraşe devine tot mai haotică, iar accesul la înalta tehnologie este din ce în ce mai facil din cauza sistemelor fără fir, comunicarea rapidă este accesibilă unei mase tot mai mari de oameni.

Pentru presa scrisă, acest fenomen se traduce în formate mai mici şi mai clare, mult mai uşor de citit de către cei care caută poveşti simple şi mesaje directe. Odată cu trecerea timpului, renunţarea la formatele mari a câştigat teren, astfel, că marea majoritate a ziarelor de divertisment apare în format A 3, însă pe piaţa informaţională autohtonă circulă şi ziare de divertisment în format A4 şi A5. Tendinţa de poziţionare în primele pagini a titlurilor în format tabloid, simplificarea conţinutului şi diminuarea formei materialelor de presă s-a extins la nivel naţional.

O explicaţie a amploarei pe care a căpătat-o acest fenomen ar putea fi dorinţa proprietarilor de presă de a satisface nevoia de informaţie a tuturor tipurilor de consumatori media, dar şi de a comporta costuri mai mici la tipar ceea ce conduce automat la scăderea preţului de vânzare al ziarului şi la o creştere semnificativă a tirajului.

În asemenea condiţii putem presupune că rolul divertismentului în presa moldovenească va creşte în continuare. Acest lucru se va manifesta prin apariţia a noi şi noi titluri de publicaţii specializate în domeniul divertismentului şi prin extinderea continuă dating trucuri sfaturi spaţiului dedicat divertismentului în publicaţiile socialpolitice.

Referinţe: 1. Ioan Drăgan. Paradigme ale comunicării de masă. Ibidem, p. Mihai Coman. Introducere în sistemul mass- media. Hollywood vs America. Literatura: 1. Bogdan D. Epitetul jurnalistic. Brielmaier P.

 • Divertisment în Bangkok - fotografie. Parcuri de distracții din Bangkok.
 • Unde să afișați cheltuielile clubului deductibil IRS este strict în ceea ce privește deducerea cotizațiilor pentru majoritatea tipurilor de cluburi în declarațiile fiscale de afaceri.
 • Joaca Înainte de a intra pe deplin pentru a analiza termenul de joc care ne preocupă acum, e te important ă procedăm mai întâi la tabilirea originii ale etimologice.
 • Celebrități datând jucători nfl
 • Кстати, как неоднократно говорила Николь, у нас нет никаких явных свидетельств их враждебности к людям.