Datorită vieții reale,

De aceea raportul anual nu înfăţişează personaje imaginare care plutesc prin vieţile lor de basm, ci persoane reale, care trăiesc şi bucurii şi necazuri, care suferă pierderi şi depăşesc afecţiuni, fie că sunt proprii sau ale celor apropiaţi. Aceștia vor trebui să își creeze, să urmeze și să-și continue calea de învățare pe tot parcursul vieții și pe toată durata vieții, în conformitate cu obiectivele și cerințele lor de muncă și de viață, pentru a se adapta la schimbarea peisajului profesional și a ecosistemelor de competențe. Se pot pierde printre nenumăratele oferte și pot ajunge la programe irelevante. În urma evoluțiilor recente, incluzând cadrul european de calificări și traducerea sa în cadrele naționale, precum și standardele și orientările europene și implementările sale naționale și instituționale, viitoarele inițiative de politică europeană trebuie să răspundă nevoilor globale, naționale și regionale. Societatea care se schimbă rapid va solicita politici dezvoltate mai rapid, procese orientate spre viitor, precum și viitoare și adaptate soluții.

Sorin Angheluta Legătura dintre economie și educație va fi mai puternică datorită schimbării formelor de producție și industrie în raport cu evoluțiile tehnologice și industriale, precum și schimbărilor fundamentale în procesele de predare și învățare determinate de evoluții cheie, precum digitalizarea, dar și a societății îmbătrânite.

Către ecosisteme de învățare pe tot parcursul vieții și în toate contextele vieții

Educația este văzută ca o cheie pentru a furniza capitalul uman necesar pentru a se adapta la noile modalități ale economiei, precum și la provocările emergente, mai mult ca niciodată.

Astfel, abilitățile și competențele vor deveni mai importante decât calificările și diplomele formale. Accesul la învățarea non-formală și informală va fi lărgit datorită în principal cerințelor ocupațiilor și afacerilor și, de asemenea, unui număr crescut de oferte.

Geneza 16

Cu toate acestea, nu va exista egalitate în accesarea activităților de învățare non-formală. Va apărea un sistem de educație deschis mai permeabil, care permite indivizilor să își creeze propria cale de învățare în conformitate cu stilul lor de viață și preferințele individuale.

datorită vieții reale call of duty black ops 3

Validarea învățării anterioare va câștiga mai multă importanță în crearea căilor individuale de învățare prin experiențe de învățare non-formale și informale. Învățarea pe tot parcursul vieții, învățarea non-formală și informală vor fi formalizate prin intermediul sistemelor de validare.

Impactul digitalizării asupra educației va fi mai vizibil.

Din viaţa reală, pentru vieţi reale vineri, 7 aprilie O privire în culise Detalii din spatele Raportului anual Anul trecut, o persoană a fost în centrul atenţiei Raportului anual B. Braun pentru prima oară: Ole, o familie din Bavaria. Anul acesta, este Xiaoqian, o tânără din Shanghai. Conceptul din spatele acestei abordări?

În cadrul acestui sistem, rolul educatorilor și al formatorilor va lua, de asemenea, o nouă formă. Orientarea și consilierea în carieră vor câștiga mai multă importanță în oferirea de sprijin indivizilor atunci când sunt copleșiți de alegerile care trebuie făcute. Este important de menționat că aceste aoe2 hd nu conduc la demontarea sau devalorizarea sistemului formal de educație.

Account Options

Cu toate acestea, sistemele de educație formală vor trebui, de asemenea, să se adapteze la evoluțiile descrise mai sus. Nu în ultimul rând, resursele pentru învățarea non-formală și informală vor fi furnizate în principal datorită vieții reale companii și cursanți.

După toate aceste transformări, învățarea va lua, de asemenea, o nouă formă. Spațiul de învățare își va pierde structura fizică și limitele. În concordanță cu aceasta, cursanții vor trebui să fie mai conștienți de propriile nevoi de învățare, de lacunele de învățare și de căile de învățare pentru a urmări o bună viață profesională și socială.

O privire în culise

În ciuda rolului crescând al companiilor în măsurarea abilităților și evaluarea nevoilor de învățare ale angajaților, rolul datorită vieții reale se va schimba, în special cu programe de învățare mai individualizate și personalizate. Cursanții vor trebui să fie mai conștienți de cerințele pozițiilor pe care doresc să le vizeze și să se perfecționeze sau să se recalifice singuri în funcție de acest lucru, deoarece abilitățile se vor învechi la intervale mai frecvente. Provocarea cursanților va fi diversitatea și gama de oferte oferite de instituții și capacitatea lor de a evalua alternative și de a găsi programele datorită vieții reale pentru nevoile lor.

Se pot pierde printre nenumăratele oferte și pot ajunge la programe irelevante.

datorită vieții reale datând în amonte

Aceștia vor trebui să își creeze, să urmeze și să-și continue calea de învățare pe tot parcursul vieții și pe toată durata vieții, în conformitate cu obiectivele și cerințele lor de muncă și de viață, pentru a se adapta la schimbarea peisajului profesional și a ecosistemelor de competențe. Mai mult, colaborarea în procesul de învățare va fi un atu important pentru a avea succes. Instituțiile vor fi furnizori de servicii datorită vieții reale loc de fabrici de învățământ, cu un accent puternic pe programe, produse și ierarhii ale sistemului educațional.

datorită vieții reale dating site-ul web constructor

Rolul principal al instituțiilor va fi de a dezvolta structuri și strategii pentru a sprijini cursanții individuali în interiorul și în afara granițelor instituționale.

Pe măsură ce nevoile cursanților devin tot mai importante, programele educaționale își vor pierde poziția predominantă în procesele de învățare.

Cele mai recente discuții

Recunoașterea învățării în afara structurilor și programelor instituționale va împinge instituțiile să dezvolte abilități și competențe și structuri pentru a satisface aceste cerințe și să acționeze ca furnizori de servicii. Noile tipuri de organizații educaționale de exemplu, pentru validarea virtuală vor duce la o diversitate mai mare de actori, precum și la concepte și instrumente noi și suplimentare, de management al calității, pentru a asigura atât abilitățile și competențele dezvoltate în afara structurilor formale, cât și recunoașterea celor din cadrul noilor structuri și cadre juridice instituționale.

Totuși, toate aceste instituții vor trebui să colaboreze pentru a satisface cerințele cursanților și ale sistemului economic. Instituțiile vor fi puternic influențate de inteligența artificială, digitalizare, precum și de noi sinergii între educație și inovație, de ex.

Tranziția de la cercetare la inovare va deveni o forță motrice și pentru educație. Trecerea de la educație bazată pe cercetare la educație bazată pe inovare va transforma instituțiile de învățământ în centre științifice responsabile, cu un accent puternic pe comunitatea de inițiative practice. Responsabilitățile și cerințele lor vor crește, de asemenea, într-un sistem de învățare mai sofisticat și mai provocator.

Sorin Angheluta Legătura dintre economie și educație va fi mai puternică datorită schimbării formelor de producție și industrie în raport cu evoluțiile tehnologice și industriale, precum și schimbărilor fundamentale în procesele de predare și învățare determinate de evoluții cheie, precum digitalizarea, dar și a societății îmbătrânite. Educația este văzută ca o cheie pentru a furniza capitalul uman necesar pentru a se adapta la noile modalități ale economiei, precum și la provocările emergente, mai mult ca niciodată.

Se așteaptă ca oamenii să fie cursanți pe tot parcursul vieții și lucrători în echipă. Cu toate acestea, una dintre cele mai importante cerințe este îndepărtarea de rolurile tradiționale de predare în care profesorul este transmițătorul de cunoștințe către a fi un mentor și un ghid pentru cursanți în căile lor de învățare pentru a-și atinge obiectivele.

Want to write a blog post ?

Dezvoltarea profesională continuă va fi, de asemenea, o problemă majoră pentru educatori. Învățarea digitală va afecta dezvoltarea profesională în mare parte din cauza mai multor digitalizări în mediul de învățare.

În plus, pedagogia inovației va deveni o parte esențială a proceselor de predare și învățare și va încuraja educatorii să devină facilitatori de inovare în cadrul proceselor de învățare.

  • Din viaţa reală, pentru vieţi reale
  • Către ecosisteme de învățare pe tot parcursul vieții și în toate contextele vieții | EPALE
  • Site-ul de dating social în sua
  • Dating on-line prima dată ideală
  • Dating secretarul meu

Noul ciclu și rolul de formare a politicilor vor conduce la învățarea pe tot parcursul vieții, rezultând o diferențiere suplimentară a sistemului educațional diferențiere funcțională. Sectorul se va dezvolta către poziționarea și clasificarea diferiților furnizori de LLL, recunoașterea abilităților și competențelor colectate și dezvoltate în afara mediilor tradiționale de învățare, precum și permeabilitate și căi de învățare individualizate.

Deoarece sistemul sistemele de educație deschis va duce la transformarea domeniilor educaționale și la volatilizarea mediilor protejate de predare și învățare de către ierarhia sistemului educațional.

datorită vieții reale lucruri de luat în considerare la întâlnirea unui tip

Abilitățile și competențele urmate de calificări vor fi factorii determinanți ai politicilor de învățare continuă în locul structurilor funcționale ale sistemelor educaționale.

Diversitatea va fi noua complexitate ca motor al schimbărilor bazate pe politici.

datorită vieții reale femeia datând bătrânul

Pentru a răspunde valorilor părților interesate și cererilor economice și societale și spre deosebire de perspectivele trecute pe termen mediu și lung, ciclurile scurte de dezvoltare datorită vieții reale politicilor și implementarea acestora vor deveni instrumente cheie în dezvoltarea politicilor de învățare pe tot parcursul vieții. Învățarea pe tot parcursul vieții va deveni un motor orizontal în toate politicile, ca o parte transversală substanțială a tuturor evoluțiilor.

În urma evoluțiilor recente, incluzând cadrul european de calificări și traducerea sa în cadrele naționale, precum și standardele și orientările europene și implementările sale naționale și instituționale, viitoarele inițiative de politică europeană trebuie să răspundă nevoilor globale, naționale și regionale. Mai mult, individualizarea și diversificarea în învățarea pe tot parcursul vieții, precum și rolul și poziția indivizilor, precum cursanții, profesorii sau factorii de decizie, vor fi influențate în mod dominant de noile formațiuni politice.

Societatea care se schimbă rapid va solicita politici dezvoltate mai rapid, procese orientate spre viitor, precum și viitoare și adaptate soluții. Noul management public va fi transformat într-o nouă formă de management public.

Conceptul de neoliberalism și neo-instituționalism va fi înlocuit de managementul public, care se concentrează puternic pe știința responsabilă și un accent pe educație care include o trecere de la responsabilitate la durabilitate și cetățenie globală.

Forța principală, definită de importanța autonomiei, va datorită vieții reale înlocuită de comunitățile de practică, învățarea de la egal la egal și formarea de politici informate și bazate pe dovezi, cu un accent puternic pe incluziune, valori comune, precum și traducerea inițiativelor globale și internaționale în implementarea politicilor regionale și locale.