14 adevăruri brutale despre întâlnirea unui bibli

Mt 5, Orice manifestare adevărată a iubirii vine de la Dumnezeu, şi cel care vrea să păzească poruncile Sale face lucrul acesta datorită dragostei divine. Dacă membrii care plecaseră din biserică i-ar fi aparţinut cu adevărat acesteia, atunci ei ar fi rămas în ea şi s-ar fi împărtăşit cu spiritul ei. Este semnificativ și instructiv comportamentul lui Isus față de discipolii săi. Mai degrabă cine este mincinosul?

Autentificare Cont nou 1 Ioan 2 1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Ar putea fi tradusă dragi copii, deoarece diminutivul este folosit pentru a exprima afecţiunea, nu mărimea sau vârsta. Gingăşia acestei expresii poate sugera că Ioan se adresa celor pe care el însuşi îi aduse la credinţă.

Itinerar Biblic – Episodul – PSALMI – – TWR România

Apostolul, înaintat în vârstă, îi putea numi pe bună dreptate copilaşi chiar şi pe părinţi 1 Ioan 2, El îi considera pe toţi creştinii ca membri ai unei mari familii, alcătuită din mulţi oameni, părinţi şi copii, al căror Tată era Dumnezeu compară cu Efeseni 3, Însă aceasta nu arată că Ioan accepta titlul de tată.

Hristos le poruncise ucenicilor să nu se numească unii pe alţii cu vreun nume care să denote control asupra conştiinţei sau a credinţei cuiva Matei 23,7—9; compară cu DA Vă scriu. În cap. Aceste 14 adevăruri brutale despre întâlnirea unui bibli. Poate că este vorba de cele din capitolul precedent sau de conţinutul întregii epistole. Ambele variante par să fie potrivite cu intenţia autorului. Ca să nu păcătuiţi.

viteza datând sydney iulie

Timpul verbului din limba greacă arată că Ioan vorbeşte despre anumite păcate vezi comentariul de la cap. Apostolul vroia ca cititorii săi să evite să comită chiar şi un singur păcat. Ideile din cap. Totuşi, în cap. Vrea el să spună prin aceasta că se aşteaptă ca oamenii să fie mulţumiţi să continue o viaţă de păcat?

Itinerar Biblic – Episodul 564 – PSALMI – 22:1-14

Cu siguranţă că nu! Sfinţenia este ţinta pusă înaintea copiilor lui Dumnezeu şi s-au luat toate măsurile pentru ca ei să o poată atinge vezi cap. Dacă cineva a păcătuit. Adică dacă săvârşeşte un 14 adevăruri brutale despre întâlnirea unui bibli păcat. Deşi ţinta creştinului este o viaţă neprihănită, aici Ioan recunoaşte posibilitatea ca un creştin sincer să comită un păcat vezi comentariul de la cap.

El admite lucrul acesta nu pentru a trece cu vederea păcatul, ci pentru a-L prezenta pe Cel care poate să-l salveze pe om de păcatul pe care se poate să-l fi comis. Ioan se include din nou în aceeaşi grupă cu cititorii 14 adevăruri brutale despre întâlnirea unui bibli, poate pentru a scoate în evidenţă că Hristos a devenit Mijlocitorul tuturor creştinilor. La Tatăl. Aici cuvântul la este traducerea lui pros, acelaşi cuvânt grec care este folosit în cap.

El arată legătura strânsă dintre Mijlocitor şi Tatăl. Mijlocitorul stă chiar în prezenţa lui Dumnezeu, fiind egal cu El vezi comentariul de la Ioan 1,1; Evrei 7, Parakletos este folosit în Noul Testament numai de către apostolul Ioan. În Evanghelie cuvântul acesta se referă la Duhul Sfânt; aici, prin specificarea făcută de Ioan, se referă la Fiul, în lucrarea Sa de mântuire. Este clar deci că scriitorul consideră că atât Fiul cât şi Duhul îndeplinesc slujba de parakletos.

Traducerea mijlocitor sau mediator pare aici preferabilă celei de avocat KJV. Isus Hristos.

datând un om negru de sud

Vezi comentariul de la Matei 1,1; Filipeni 2,5. Cel neprihănit.

Inchiziție

Tocmai pentru că este neprihănit, chiar şi după ce a fost ispitit în toate privinţele ca şi noi Evrei 2,18; 4,15; 7,26Hristos este potrivit pentru a fi Marele Preot şi Mijlocitorul nostru.

Dacă ar fi păcătuit, n-ar fi putut să stea înaintea Tatălui; dacă n-ar fi trecut prin ispite, n-ar fi putut să fie cu adevărat reprezentantul nostru.

Tema: Răstignirea lui Hristos Dragi ascultători, trebuie să vă spun, în deschiderea întâlnirii noastre de astăzi, că există câteva fragmente în Scriptură pentru a căror abordare, trebuie să recunosc, nu mă simt potrivit sau adecvat. Pot spune că Psalmul 22 este unul dintre aceste pasaje. Când mă aflu în faţa acestui psalm, simt că păşesc pe un pământ sfânt şi că ar trebui să mă descalţ de încălţările mele spirituale.

Gnosticii susţineau că fiecare fiinţă ascunde în sine atât lumină cât şi întuneric, în diferite proporţii, şi deduceau de aici că păcatul a avut un loc mic chiar şi în caracterul Mântuitorului. Dar aici apostolul respinge categoric această învăţătură falsă. Jertfa de ispăşire. Vezi comentariul de la Romani 3, La păgâni ispăşirea era un har sau o jertfă menită să domolească mânia unui zeu şi să-l facă prietenos sau iertător.

speed ​​dating listă

Dar Dumnezeul nostru nu trebuie să fie domolit sau împăcat cu noi, deoarece El îi iubeşte pe oameni chiar aşa păcătoşi Romani 5,8; Apocalipsa 13,8. Noi suntem cei care trebuie să fim împăcaţi cu Dumnezeu 2 Corinteni 5, În originalul grecesc este scos în evidenţă faptul că Hristos este El Însuşi atât ispăşirea cât şi ispăşitorul.

El este atât preotul cât şi jertfa. Pentru păcatele noastre. Sau cu privire la păcatele noastre, delimitând sfera în care acţionează ispăşirea.

Inspirația și adevărul Sfintei Scripturi – sanatatepentrutoti.ro

Dacă n-ar fi păcat, n-ar fi nevoie de ispăşire, dar Ioan recunoaşte că şi creştinii au păcătuit şi îi asigură că Isus Hristos Cel neprihănit a avut grijă de păcatele lor prin moartea Sa ispăşitoare. El a oferit propriul Său sânge pentru îndepărtarea păcatelor noastre Ioan 1,29; Evrei 9, Întregii lumi. Cuvintele precedente pentru ale [pentru păcatele, KJV] sunt adăugate. Propoziţia poate fi tradusă: dar şi pentru întreaga lume. Unii susţin că este vorba de tot păcatul din lume.

Totuşi, adăugarea acestor cuvinte face ca afirmaţia să fie în acord cu învăţătura biblică, şi anume că Hristos a murit ca să îndepărteze păcatele întregii lumi vezi Ioan 1,29; Evrei 2,9; 2 Petru 3,9. Păcatele tuturor oamenilor, ale fiecărui bărbat, femeie sau copil, au fost aşezate asupra Mântuitorului.

Totuşi, dating upnet nu înseamnă mântuire doha online dating, deoarece Biblia spune clar că mântuirea ne aparţine numai când o primim individual.

Si el i- a pus numele Isus.

Prin aceasta. În Evanghelia sa Ioan foloseşte adesea o expresie similară, dia touto, pentru a se referi la cele ce avuseseră loc mai înainte şi pentru a argumenta ceva în continuare Ioan 5, Dar în epistola aceasta en touto se referă în general la ceea ce urmează vezi comentariul de la cap. Ştim că … cunoaştem.

Adevaruri biblice - Biblical Site

În limba greacă verbele sunt la timpuri diferite. Pentru a reda deosebirea care există între aceste două timpuri, propoziţia poate fi tradusă: Acum ştim că am ajuns să cunoaştem şi că încă mai cunoaştem. Ioan foloseşte adesea verbul a cunoaşte Ioan 14,7; 17,3. Experienţa aceasta era o piedică eficientă împotriva atacurilor învăţăturilor gnostice cu privire la Hristos, despre care Ioan a făcut deja referire vezi Introducerea, tema.

Adică pe Hristos, Mijlocitorul v. O viaţă în conformitate cu voia divină este unica dovadă sigură că o persoană Îl cunoaşte pe Dumnezeu.

Religious Songs - Praise \u0026 Worship - Playlist

În toată această epistolă Ioan continuă să combată învăţătura gnostică, şi anume că doar cunoştinţa are valoare şi că purtarea nu e deloc importantă în a determina relaţia unui om cu Dumnezeu. Apostolii declară că nu cei care aud Cuvântul sunt îndreptăţiţi, ci aceia care îl împlinesc Romani 2,13; Iacov 1, Cei care pretind că sunt evlavioşi trebuie să dovedească asta printr-un comportament corespunzător.

Păzim poruncile Lui. Verbul tradus păzim tereo sugerează sensul de a ţine sau a veghea îndeaproape.

datingul din marea britanie

Aici impune o atitudine care are ca rezultat fapte în conformitate cu voia lui Dumnezeu, aşa cum este ea descoperită în poruncile Lui. În ce priveşte noţiunea de porunci entolaivezi comentariul de la Matei 19,17; Ioan 14, În scrierile lui Ioan apar des formularea veţi păzi poruncile mele, echivalentă cu păzi cuvântul Femeie datând o femeie trans, sau expresii similare Ioan 14, Cine zice.

Vezi comentariul de la cap. Probabil că erau unii care, influenţaţi de erezii ca docetismul vezi Introducerea, temadeşi pretindeau că Îl cunosc pe Hristos, dispreţuiau poruncile Lui. Tocmai la asemenea persoane se referă Ioan indirect, pentru a evita să-i numească sau pentru a nu-i include în mod specific pe cititori în rândul lor compară cu cap. Nu exista vreo scuză pentru asemenea învăţături false în biserică, deoarece Hristos declarase clar că aceluia care e gata să primească adevărul, acesta îi 14 adevăruri brutale despre întâlnirea unui bibli fi descoperit vezi comentariul de la Ioan 7,17 şi că cei care Îl iubesc cu adevărat vor păzi poruncile Sale vezi comentariul de la cap.

Este un mincinos. Caracterul unui astfel de om şi mărturisirea lui de credinţă sunt false; prin aceasta dovedeşte că adevărul nu este în el vezi comentariul de la cap. Ioan aşază din nou o negaţie după o afirmaţie vezi comentariul de la cap. Cine păzeşte. Apostolul nu se mulţumeşte să-i lase pe cititori sub impresia unei imagini negative, ci aduce imediat în discuţie aspectul ar trebui să fiu jenat să folosesc dating online, pentru a-l încuraja pe cel credincios.

În el. Mai degrabă cu adevărat în el, în versiunea greacă locuţiunea cu adevărat se află într-o poziţie accentuată, pentru a scoate în evidenţă antiteza cu pretenţiile mincinoase menţionate în v. Dragostea lui Dumnezeu. Poate fi vorba de iubirea omului pentru Dumnezeu sau de iubirea lui Dumnezeu, aşa cum este ea revărsată asupra omului.

În prima sa epistolă Ioan foloseşte expresia aceasta în ambele sensuri, dar se pare că se referă mai dating mgtow la iubirea lui Dumnezeu pentru om cap. Dragostea este de la Dumnezeu cap. Orice manifestare adevărată a iubirii vine de la Dumnezeu, şi cel care vrea să păzească poruncile Sale face lucrul acesta datorită dragostei divine.

În ce priveşte conceptul de iubire agapevezi comentariul de la Matei 5, În ce priveşte adjectivul teleios, vezi comentariul de la Matei 5, Vezi comentariul de la v. În cazul de faţă cuvintele prin aceasta se pot referi la păzirea Cuvântului lui Dumnezeu v.

Ambele variante dovedesc că prin aceasta creştinul Îl are pe Hristos.