18 și 34 de ani de întâlnire.

Nu-mi plac cei aroganţi. Multe versete declară că El Se va arăta. Date-ul, fie că este în parc, la film, ori la o gelaterie este o expoziţie cu vânzare a mea şi a partenerei. Pe de altă parte, nu-mi place nici genul prea feminist sau cu impresii de mare domnişoară. Se semnalau accidente teribile care avuseseră loc simultan în toată lumea şi omrâseră mii de oameni.

Motivul 18 și 34 de ani de întâlnire acest scepticism uimitor s-ar putea afla în experienţa lui D. Moody, marele evanghelist laic. După ce a explicat că a fost doar de cincisprezece ani în biserică înainte de a auzi prima predică pe subiectul revenirii lui Hristos, a declarat: "Acum, ştiu de ce nu vrea cel rău să se predice acest subiect. Nimic nu ar trezi biserica mai mult decât doctrina că Isus vine în curând. A reuşit Satana să arunce o pătură de tăcere asupra singurului măreţ adevăr care ar putea înviora bisericile laodiceene de astăzi?

S-ar părea cu siguranţă că acesta este cazul. Chiar şi evangheliştii spun puţin despre acest eveniment spectacular care se aminteşte de de ori doar în Noul Testament. Nu există niciun eveniment trecut, prezent sau viitor care să aibă o temelie mai puternică pentru credinţă.

Domnul Isus a vorbit de el cu o claritate de netăgăduit asupra căreia nimeni nu ar trebui să se îndoiască sau să se nedumirească. El a declarat: "Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi" Ioan3.

Am vorbit cu bărbați și femei din România despre întâlnirea ideală

Este limpede din punctul de vedere al Bibliei că planul desăvârşit al lui Dumnezeu cu lumea aceasta nu se va împlini până ce nu vom fi duşi în acel cămin desăvârşit pe care ni-l pregăteşte acum. Planul de mântuire constă din măsuri infinite pentru îndreptăţirea şi sfinţirea noastră, dar refacerea tuturor lucrurilor nu se va realiza până ce nu vom fi eliberaţi pentru totdeauna de prezenţa molipsitoare a păcatului.

Când şi cum va avea loc cea de-a Doua Venire a lui Hristos în istoria pământului? Înainte de a răspunde la această întrebare, este foarte important să înţelegem cum nu va avea loc. Milioane de oameni au fost înşelaţi de o mulţime incredibilă de teorii false care s-au răspândit asemenea unui foc sălbatic printre creştinii care cred în evanghelie. Când, pe muntele Măslinilor, ucenicii îngrijoraţi I-au pus Domnului întrebarea: "Care va fi semnul venirii Tale şi sfârşitului lumii?

Se înţelege clar de aici că vor exista nenumărate veşti înşelătoare cu privire la revenirea Lui. Aproape întreg capitolul 24 din Matei este plin de avertizări cu privire la planul făcut de Satana pentru sfârşit cu scopul de a înşela întreaga lume în această privinţă.

După afirmaţia Domnului Isus, chiar şi cei aleşi vor fi asaltaţi şi ameninţaţi de întrupările şirete ale celui rău. El a declarat că în ultimile zile vor apărea hristoşi falşi şi prooroci înşelători, care vor înfăptui minuni de netăgăduit. Oare au apărut deja astfel de înşelăciuni religioase atât de îndrăzneţe? Într-adevăr, au fost anunţate prin paginile ziarelor celor mai de prestigiu din lume. Numere de reclamă foarte sofisticate au vestit arătarea iminentă a divinului "Întrupat" care va aduce dating online bratislava la toate problemele noastre.

Deşi multe din afirmaţiile unor astfel de şarlatani au fost respinse, lumea în ansamblul ei este pregătită în mod viclean pentru o manifestare supranaturală a unui Hristos contrafăcut.

buffalo ny dating show

Din cauza lipsei lor de cunoştinţe biblice, milioane de creştini vor fi gata să primească susţinerile înşelătoare ale acestui impostor neruşinat. Domnul Isus a declarat că nu Se va întoarce într-un anume loc de pe pământ. Deci, dacă vă vor zice: 'Iată-L în pustie', să nu vă duceţi acolo!

dating site-ul evreu

18 și 34 de ani de întâlnire care sunt bine versaţi în adevărurile Bibliei nu vor putea fi duşi de isteria masivă care va marca încercarea lui Satana de a imita revenirea Domnului Isus. Când binecunoscuţii comentatori de ştiri de la televiziune vor anunţa, cu un entuziasm exploziv, că Hristos S-a arătat la Londra, New York sau Roma, marea majoritate a telespectatorilor va crede că este adevărat.

Satana ia chipul lui Hristos Dacă te consideri ferit de o aşa înşelăciune, doar închipuie-te în prezenţa unui astfel de personaj.

Poate că te grăbeşti spre scenă ca să-l expui pe vicleanul impostor, dar nu eşti încă pregătit pentru realitatea extraordinară cu care te vei confrunta.

Table of Contents

O fiinţă maiestuoasă, îmbrăcată într-o haină strălucitoare, se află deasupra a mii de oameni care încearcă să se îmbulzeascăsă ajungă lângă el. O aură extraordinară de putere înconjoară persoana celui ce seamănă cu Hristos.

Lectii de Viata - SEZ. 4, EP. 63 - Sotie de pe net

Vorbeşte în aceleaşi tonuri blânde cu care vă închipuiţi că vorbea Isus când era pe pământ. Preiveşti uimit clipa în care îşi întinde mâna ca să-i atingă pe orbii, şchiopii şi bolnavii care se închină înaintea lui. Deodată, pare că s-au vindecat de toate infirmităţile şi slăbiciunile. Din sute de glasuri se ridică strigătul: "A venit Isus!

Aspecte legale

Apoi, să presupunem că acest nobil binefăcător vesteşte că el este într-adevăr Mesia care s-a întors să-şi reia lucrarea de vindecare şi predicare. Cât de uşor îţi va fi să te împotriveşti impulsului de a-l ovaţiona ca pe Fiul lui Dumnezeu?

Dovezile simţurilor tale vor fi copleşitoare. Cum de va fi posibil ca întreaga lume să fie captată de o demonstraţie atât de orbitoare?

Anunturi intalniri, matrimoniale Bucuresti

Pentru că există o reaţie firească în orice om la neobişnuit şi spectacular. Oamenii se vor duce oriunde cu orice preţ ca să fie martorii unei minuni promise. Satana va exploata această manie a firii omeneşti în propriul lui avantaj. Nu este de mirare că şi cei aleşi vor fi în pericol de a fi înşelaţi.

Acum că ştim cum nu va reveni Domnul Isus, haideţi să descoperim cum va avea loc în realitate venirea Sa. Singura noastră siguranţă se află în înţelegerea adevărului care ni se descoperă în Biblie.

Profiluri sexy pentru adulți!

Doi îngeri au coborât chiar din cer pentru a oferi cea mai clară declaraţie raportată cu privire la modul cum va reveni Domnul Hristos. Împrejurările acestui moment spectacular nu lasă loc obiecţiilor asupra a ceea ce au vrut să ne spună: "După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis: 'Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?

Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer' " Faptele apostolilor Cinci cuvinte din aceste versete indică mai presus de orice dubiu că înalţarea Domnului Isus a fost un eveniment foarte real--"se uitau", "din ochii lor", "cu ochii pironiţi", "vă uitaţi" şi "L-aţi văzut". Nu a fost vreun vis mistic sau vreo vedenie. Ei L-au văzut literal pe Domnul nostru cu ochii lor fizici cum a dispărut de pe cer la distanţă.

Îngerii au declarat: "Acest Isus Întrucât a plecat într-un nor, trebuie să revină tot într-un nor.

Account Options

Ne confirmă Scripturile acest lucru? Ioan scrie: "Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea" Apocalipsa În câteva cuvinte scurte, vizionarul ne descoperă unul din cele mai uimitoare adevăruri cu 18 și 34 de ani de întâlnire la revenirea Domnului Hristos.

El va fi văzut de orice suflet viu din lume pe când va coborî treptat prin atmosfera cerului.

viteza online dating din marea britanie

Locuitorii buni şi răi din toate neamurile de pe pământ vor privi împreună în sus şi vor vedea slava cortegiului Său cum umple cerul. Domnul Isus a descris acest moment astfel: "Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă Matei O sută de milioane de îngeri Omul şi demonii pot încerca să contrafacă multe aspecte ale venirii Lui, dar nu vor reuşi să imite modul intrării Lui triumfale în atmosfera noastră.

În niciun timp şi în niciun loc nu se va arăta atât de multă slavă şi măreţie înaintea ochilor oamenilor. Ni se spune în Matei că Îl vor însoţi "toţi sfinţii îngeri" atunci când va reveni. După afirmaţiile vizionarului Ioan, există mult mai multe sute de milioane de îngeri în cer şi toţi vor fi cu El când va reveni. În anumite ocazii, îngerii li s-au arătat oamenilor în tăria slavei lor cereşti şi urmările au fost devastatoare. Un înger a lovit armata asiriană în timpul nopţii şi a doua zi au numărat de morţi.

Înmulţiţi acest fel de slavă cu câteva sute de milioane şi vă puteţi închipui strălucirea revenirii Lui. Oare se va vedea de toţi cei în viaţă de pe pământ?

Domnul Isus a declarat: "Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului" Matei Nu este de mirare că toate seminţiile şi toate popoarele vor fi martore la acest spectacol extraordinar. Aşa cum o străfulgerare vie a unui fulger într-o noapte întunecată pătrunde în orice colţ astfel că nimeni nu se poate ascunde, tot aşa va 18 și 34 de ani de întâlnire şi venirea Lui.

Pământul va fi luminat de la un orizont la altul. Deja putem vedea că evenimentele finale nu vor avea loc în vreun colţ de undeva. Pe lângă că vor fi foarte vizibile, vor exista şi unele sunete foarte tari care vor însoţi cea de-a Doua Venire a Domnului Hristos.

Pavel scrie: "Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos" 1 Tesaloniceni Această puternică demonstraţie de imagine şi de sunet va fi de aşa natură încât chiar şi cei morţi se vor trezi din paturile lor de pământ.

Strigătul, glasul şi trâmbiţa se vor auzi de orice fiinţă de sub soare.

Personal, n-am cântat niciodată la trompetă, dar cei doi fii ai mei au încercat să înveţe arta când erau copii. Pot să spun numai un lucru despre trompete cu absolută siguranţă şi anume: Fac mult zgomot!

Trompetele s-au făcut pentru a se suna din ele şi pentru a fi auzite. Vor mai exista şi alte fenomene globale care să marcheze sfârşitul timpului ca să-l ştim? Da, va fi un cutremur mondial, zguduitor, mai distrugător decât s-a mai văzut vreodată.

Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit" Apocalipsa Închipuiţi-vă teroarea universală care va însoţi valurile de şoc care vor face ca insule locuite să dispară în mare.

  1. Motivul pentru acest scepticism uimitor s-ar putea afla în experienţa lui D.
  2. Filme porno cu 'intalnire' - Filme Porno XXX Online Gratis
  3. Profilul meu de dating amuzant
  4. Dating online, Matrimoniale Constanța | sanatatepentrutoti.ro
  5. Sex anal cu taur porno spaniol matur orgia de prostituate în parc prostituate mii de reclame honfleur escort porno video.
  6. 50+ dating irlanda
  7. Ce trebuie să faceți înainte de întâlniri
  8. Cum de a scrie un bun despre mine de date

Lanţuri de munţi uriaşi se vor sfărâma în bucăţi, dacă urmărim cuvintele profetului. Pe măsură ce se desfăşoară tabloul, devine din ce în ce mai evident că revenirea Domnului va fi evenimentul cel mai cataclismic care a avut loc vreodată.

Niciun om din lume nu va reuşi să se ascundă de el. Cei răi, în special, vor fi profund afectaţi de apropierea miriadelor de îngeri cereşti care Îl vor escorta pe Domnul Isus către Pământ. Vizionarul Ioan descrie cum cei răi vor încerca să evite prezenţa Celui pe care L-au respins şi tăgăduit.

Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: 'Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce stă pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?

Am avut date-uri atât în pub-uri, cât şi pe bănci în parcuri, la şaorma sau chiar pe acoperişul blocului.

Când Domnul Hristos Se va întoarce să execute judecata pe Pământ, prezenţa Lui va fi ca un foc mistuitor asupra tuturor păcatelor şi tuturor păcătoşilor.

Cei răi vor încerca să se salveze în peşterile munţilor şi să se roage mai degrabă să moară decât să dea ochii cu un Dumnezeu sfânt. Intens şi groaznic va fi sentimentul lor de ruşine şi frică.