Flight participant online dating

Secţiunea 8. A, la sediul Organizatorului, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data anunţării câştigătorilor Concursului.

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a menține sau de a introduce condiții suplimentare, inclusiv restricții, în ceea ce privește prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sănătatea.

site-ul de dating cal

Totuși, acest lucru nu ar trebui să împiedice libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii atunci când aceste condiții se aplică prelucrării transfrontaliere a unor astfel de date.

O astfel de prelucrare ar trebui condiționată de măsuri adecvate și specifice destinate să protejeze drepturile și libertățile persoanelor fizice. Prelucrarea datelor personale Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi.

un singur părinte datând kent

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

As long as the categorisation enables targeting based on special category data, it does not matter how the category is labelled. Considerentele 51 Datele cu caracter personal care sunt, prin natura lor, deosebit de sensibile în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale necesită o protecție specifică, deoarece contextul prelucrării acestora ar putea genera riscuri considerabile la adresa drepturilor și libertăților fundamentale. Prelucrarea fotografiilor nu ar trebui să fie considerată în mod sistematic ca fiind o prelucrare de categorii speciale de date cu caracter personal, întrucât fotografiile intră sub incidența definiției datelor biometrice doar în cazurile în care sunt prelucrate prin mijloace tehnice specifice care permit identificarea unică sau autentificarea unei persoane fizice.

Ca atare acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câştigător; Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câştigător de a intră în posesia premiului dorit Secţiunea Alte prevederi ale regulamentului Secţiunea 13 - Legea aplicabilă.

Litigii Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite în atenţia S. A derogation should also allow the processing of such personal data where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

datând walkthrough de tensiune diavolului

Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să prevadă condiții armonizate pentru prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal privind sănătatea, în ceea ce privește nevoile specifice, în special atunci când prelucrarea acestor date este efectuată în anumite scopuri legate de sănătate de către persoane care fac obiectul unei obligații legale de a păstra secretul profesional.

Dreptul Uniunii sau dreptul intern ar trebui să prevadă măsuri specifice și adecvate pentru a proteja drepturile fundamentale și datele cu caracter personal ale persoanelor fizice. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a menține sau de a introduce condiții suplimentare, inclusiv restricții, în ceea ce privește prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sănătatea.

As long as the categorisation enables targeting based on special category data, it does not matter how the category is labelled. Prelucrarea fotografiilor nu ar trebui să fie considerată în mod sistematic ca fiind o prelucrare de categorii speciale de date cu caracter personal, întrucât fotografiile intră sub incidența definiției datelor biometrice doar în cazurile în care sunt prelucrate prin mijloace tehnice specifice care permit identificarea unică sau autentificarea unei persoane fizice. Asemenea date cu caracter personal nu ar trebui prelucrate, cu excepția cazului în care prelucrarea este permisă în cazuri specifice prevăzute de prezentul regulament, ținând seama de faptul că dreptul statelor membre poate prevedea dispoziții specifice cu privire la protecția datelor în scopul adaptării aplicării normelor din prezentul regulament în vederea respectării unei obligații legale sau a îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul. Pe lângă cerințele specifice pentru o astfel de prelucrare, ar trebui să se aplice principiile generale și alte norme prevăzute de prezentul regulament, în special în ceea ce privește condițiile pentru prelucrarea legală.

Totuși, acest lucru nu ar trebui să împiedice libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii atunci când aceste condiții se aplică prelucrării transfrontaliere a unor astfel de date.

Therefore, this Regulation should provide for harmonised conditions for the processing of special categories of personal data concerning health, in respect of specific needs, in particular where the processing of such data is carried out for certain health-related purposes by persons subject to a legal obligation of professional secrecy. Union or Member State law should provide for specific and suitable measures so as to protect the fundamental rights and the personal data of natural persons.

Try Planify? If you want to try Planify with some demo programs, please tap on « Add a demo program » within the app You want to create a program?

Participants who have already requested transfer at a date outside this period should contact the organizers Nicoleta Breaz at nicoletabreaz yahoo. On arrival On your arrival with the flight you have announced to the Organizing Committee you will meet at the arrival line a person holding a poster with the conference name and the acronym AMS. Depending on other possible arrivals close to yours, you might be asked to wait for no more than 1 hour during the night and 2 hours during the day, before your departure to Alba Iulia. On departure A voucher containing the departure meeting point and the exact time will be given to you at the hotel or at the conference registration desk. As general information from Alba Iulia to Sibiu, depending on the traffic, it takes around 1 hour, from Alba Iulia to Cluj-Napoca, it takes around 2 hours; also please take into account that you have to be in the airport at least one hour before your flight Cluj-Napoca and Sibiu are small airports ; depending on other close departures scheduled on the same shuttle bus, you may be asked to leave a little bit earlier.