Chicago telefon dating,

În funcţie de această adresă, cererea va fi arondată misiunii României care are în jurisdicţia sa acea locaţie. Pentru unele servicii, actul de identitate trebuie să fie obligatoriu valabil programul verifică acest lucru. După primirea validării, petentul îşi programează singur deplasarea la misiunea noastră interviul , respectiv ziua şi ora, folosind secţiunea de "Programări" a sistemului SIMISC care se activează numai după validare.

În SIMISC sunt acceptabile documente scanate cu un scaner sau fotografiate chiar şi cu telefonul mobildar aveţi în vedere mărimea fişierelor generate PDF sau JPGcare trebuie să aibă circa KB fiecare aveţi o limită totală de 5MB la dispoziţie când încărcaţi documentele în sistem.

Programarea unui serviciu consular poate fi obţinută după efectuarea validării, de catre personalul misiunii, a cererii introduse în SIMISC se face de petent, tot din contul SIMISC, după dorinţa proprie şi în funcţie de locurile dispobile, oferite de sistem. Nu efectuăm programări fără verificarea vizuală a documentelor deţinute si scanate in sistemul SIMISC, de foarte multe ori constatând că acestea au carenţe faţă de cele declarate, iar serviciile consulare, în aceste condiţii, nu pot fi prestate.

chicago telefon dating

Subliniem că venirea fără programare care ar fi însemnat o verificare anterioară a acceptabilităţii serviciuluisau forţarea obţinerii unei programări fără verificarea actelor, nu ne obligă să preluăm cererea, dacă aceasta nu corespunde cerinţelor legii. Studiaţi mai întâi online, pe portalul de internet al misiunii noastre meniul pe partea stângă a acestui ecrancondiţiile şi actele necesare pentru efectuarea serviciului consular dorit.

chicago telefon dating

Contul poate fi folosit pentru cereri personale ale titularului de cont sau pentru alte persoane membri de familie, rude, cunoscuţi. NOTĂ: reţineţi cum aţi scris adresa de email la crearea de cont şi folosiţi EXACT aceeaşi scriere când veţi accesa ulterior contul capitalizarea are importanţă!

Portalul www.

chicago telefon dating

NOTĂ: solicitantul este chiar persoana pe numele căreia este serviciul consular, cu excepţia minorilor sub 14 ani, când solicitantul este părintele cetăţean român! Pagina cu Taxe consulare prezintă doar valoarea taxelor ce vor fi percepute pentru serviciul consular dorit.

chicago telefon dating

Altfel, datele solicitantului le vor înlocui pe ale titularului în setările de cont, ceea ce nu este de dorit. Nu folosiţi ca "act de identitate" permise de conducere din România sau SUA! Pentru unele servicii, actul de identitate trebuie să fie obligatoriu valabil programul verifică acest lucru. Bifarea lor că le deţineţi NU este suficientă pentru validarea cererii!

Aceasta deoarece documentele de pe site-ul misiunii ia în considerare toate cerinţele legii, inclusiv particularităţile aplicării lor la condiţiile specifice din ţara de reşedinţă şi jurisdicţia consulară respectivă.

Vă rugăm citiţi şi condiţiile tehnice exprimate la punctul 7 de mai jos. Treceţi în mod obligatoriu adresa de domiciliu sau reşedinţă din SUA! În funcţie de această adresă, cererea va fi arondată misiunii României care are în jurisdicţia sa acea locaţie.

chicago telefon dating

Conform legii, serviciile consulare se solicită numai misiunii care are în jurisdicţia sa adresa de reşedinţă sau domiciliu a petentului. Pentru cererile privind "scrisoarea No Objection", operabilă numai la Washington, rugăm a trece în SIMISC ca adresă de reşedinţă statul "District of Columbia" şi localitatea "Washington", pentru ca cererea să fie corect direcţionată de sistem la misiunea Washington.

Servicii consulare

Adresa corectă în documente va fi corectată la momentul prezentării personale la misiune pentru încheierea lucrării. Pentru înscrieri de fapte de stare civilă a persoanelor care au dobândit sau redobândit cetăţenia română art. La unele lucrări de servicii consulare sunt necesare declaraţii specifice.

Veţi găsi în "Detalii cerere" opţiuni legate de aceste declaraţii, pe care le bifaţi corespunzător situaţiei concrete.

Menţionăm că la acest număr de telefon nu se furnizează informații consulare. În concordanță cu măsurile impuse de către autoritățile locale, facem apel la înțelegerea dumneavoastră privind această situație excepțională și vă adresăm rugămintea de a urmări și respecta în continuare recomandările autorităților locale. Reluarea programului de lucru normal cu publicul va fi anunțată pe pagina de internet a oficiului consular.

Cu toate că sunt oferite şi explicaţii de utilizare pe portalul indicat mai sus, vă recomandăm parcurgerea informaţiilor de mai jos, care explică mai în amănunt anumite etape din derularea unei cereri prin Ghişeul Consular Online, şi a vă faciliteaza obţinerea, în final, a unei chicago telefon dating. De asemenea, înţelegem că adaptarea la proceduri moderne de lucru cu publicul nu este un lucru facil pentru oricine. În SIMISC sunt acceptabile documente scanate cu un scaner sau fotografiate chiar şi cu telefonul mobildar aveţi în vedere mărimea fişierelor generate PDF sau JPGcare trebuie să aibă circa KB fiecare aveţi o limită totală de 5MB la dispoziţie când încărcaţi documentele în sistem. Programarea unui serviciu consular poate fi obţinută după efectuarea validării, de catre personalul misiunii, a cererii introduse în SIMISC se face de petent, tot din contul SIMISC, după dorinţa proprie şi în funcţie de locurile dispobile, oferite de sistem. Nu efectuăm programări fără verificarea vizuală a documentelor deţinute si scanate in sistemul SIMISC, de foarte multe ori constatând că acestea au carenţe faţă de cele declarate, iar serviciile consulare, în aceste condiţii, nu pot fi prestate.

De îndată ce activitatea cu publicul va fi reluată, vor fi luate toate măsurile necesare pentru a asigura posibilitatea reprogramării tuturor solicitanților ale căror programări inițiale au fost anulate. Vă mulțumim pentru sprijin și înțelegere!

A A Restrângerea activităţii de lucru cu publicul la Consulatul General al României la Chicago în contextul epidemiei de coronavirus COVID În contextul evoluției epidemiei de SARS COV 2 Covid Coronavirusvă informăm că, începând cu date de 16 martie, activitatea Consulatului General la Chicago se restrânge exclusiv la acordarea asistenţei consulare în situaţii deosebite şi serviciilor consulare urgente, temeinic justificate. Prin urmare, programările stabilite pentru perioada următoare vor fi anulate.

Consulatul General al României la Chicago Eliminarea restricțiilor de călătorie în România pentru cetățenii statelor terţe începând cu 1 iunie